Algemene geloofscursus

Een eerste stap om te komen tot geloofsverdieping in onze parochie is de algemene geloofscursus. In deze cursus komen drie aspecten bij elkaar: ontmoeting, onderling (geloofs)gesprek en aanreiken van enige kennis en verdieping rond aspecten van het (RK-)geloof.

De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten met 10-12 deelnemers en wordt verzorgd door de leden van het pastorale team. Elke bijeenkomst begint met een eenvoudige maaltijd, waarbij deelnemers elkaar ongedwongen leren kennen.

De cursus heeft de volgende globale opzet:

1. Kennismakingsbijeenkomst
De eerste e bijeenkomst staat in teken van kennismaking met elkaar, weten wie we zijn en waar we staan in ons geloof. We doen dat door midden van stellingen en vragen die we om de beurt beantwoorden, waarbij ieder vrij is om er op te reageren. Aan het eind van de bijeenkomst wordt een kort overzicht gegeven van de volgende bijeenkomsten.

2. God de Vader
Deze bijeenkomst en de volgende twee bijeenkomsten zijn opgebouwd aan de hand van de drie namen van God, zoals we die tegenkomen in de omschrijving van God als Drie-eenheid. Ook kan de Geloofsbelijdenis als basis dienen, die ook is opgebouwd vanuit de Drie-eenheid. In deze, tweede bijeenkomst staat God de Vader centraal.

3. God de Zoon – Jezus Christus
In deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij de figuur van Jezus. Wie was Hij en welke betekenis heeft Hij in ons (geloofs)leven?

4. God de Heilige Geest
In deze bijeenkomst spreken we over de Heilige Geest en hoe de Heilige Geest een kracht kan zijn in ons (geloofs)leven.

5. Bidden
In het christelijk leven is het gebed een belangrijk aspect. Maar ook niet voor iedereen even makkelijk, zeker om het gebed een vaste plek in het persoonlijk leven te geven. We staan stil bij wat gebed kan betekenen, welke vormen van gebed er zijn en hoe je gebed een plek in het dagelijks leven kan geven.

6. Diaconie
In onze parochie is een van de speerpunten de dienst aan de naaste: de gemeenschappelijke inzet voor de arme, de kwetsbare medemens en de zorg voor de aarde. In deze bijeenkomst willen wij deze opdracht, die door Jezus aan ons is toevertrouwd, meer eigen te maken.

7. Eucharistie en de andere sacramenten
In het christelijk leven nemen sacramenten een belangrijke plaats in als ontmoetingsplekken van God met zijn mensen. Centraal zal staan wat sacramenten zijn en hoe ze een rol kunnen spelen in het (geloofs)leven. Ook is deze bijeenkomst de afsluiting van de algemene geloofscursus en zal er een evaluatie plaatsvinden.

Zie bij Praktische informatie wanneer de volgende algemene geloofscursus start en hoe u zich daarvoor kunt aanmelden.