Praktische informatie

De algemene geloofscursus is toegankelijk voor iedereen die – via ontmoeting en onderlinge (geloofs)gesprekken – (meer) wil leren over aspecten van het (RK-)geloof.
De cursus bestaat uit zeven tweewekelijkse bijeenkomsten van 17.30 tot 20.30 uur.

Iedere bijeenkomst begint met een eenvoudige maaltijd die door de deelnemers samen wordt bereid. De locatie van alle bijeenkomsten is het Parochiecentrum Emmaüshuis, Stationsstraat 13 in Apeldoorn.

Aan de algemene geloofscursus zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage om de kosten van de gezamenlijke maaltijd te dekken, is welkom.
De eerstvolgende startdatum is donderdag 17 maart.

(Inhoudelijke) vragen over de algemene geloofscursus kunnen gesteld worden aan het pastorale team via het secretariaat (0571-274445 op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en via secretariaat@franciscusenclara.com). Opgeven voor de algemene geloofscursus kan via telefoon: 055-526 65 00 of via e-mail: emmaus@rkapeldoorn.nl.