Algemeen

Vieren in de Emmaüsparochie

Onze geloofsgemeenschap komt op verschillende momenten samen om het geloof te vieren. Op zondag en zaterdag en sommige doordeweekse dagen verzamelen wij ons in de Onze Lieve Vrouwekerk die het liturgisch centrum van onze parochie is. De zondag is de belangrijkste dag van de week. Van oudsher komen christenen juist op deze dag samen omdat deze verbonden is met de gedachtenis van Jezus’ verrijzenis uit de dood.

OLV kerk open 1

foto: Roelof Rump

Als wij vieren, vieren wij meestal de Eucharistie. We komen samen om ons met Jezus’ woorden en daden, en met zijn dood en verrijzenis, te verbinden en ons te laten voeden door Hem zelf. Van daaruit kunnen wij richting geven aan onze persoonlijke idealen en inzet voor mens en wereld in het leven van alledag.

Klik hier als u informatie wilt over bijdragen aan de schaalcollecte tijdens vieringen door middel van bonnen in plaats van met contant geld.

Al ruim 40 jaar zijn wij in de wijk De Maten bijzonder verbonden met onze protestantse medechristenen. De oecumenische samenwerking die in de Emmanuelgemeenschap gegroeid is, uit zich ook in een aantal vieringen waar de Emmaüsparochie aan mee werkt, zoals de ZIN!-vieringen en de Open Kring-vieringen. Parochianen uit heel Apeldoorn zijn ook hier welkom. Kijk hiervoor bij Bijzondere Vieringen.

Vieren in het weekend

Omdat wij een veelkleurige Rooms-Katholieke gemeenschap zijn, zijn er in de vieringen van de zaterdag en zondag accentverschillen waar te nemen. Ook de koorzang, de eigen stijl van de voorganger en de eigenheid van andere medewerkers en kerkgangers geven kleur aan de viering. Wij willen daarmee een thuis scheppen voor zoveel mogelijk gelovigen. Er zijn in het weekend twee, soms drie, vieringen:

Zaterdag, 16.30 uur, Eucharistieviering:
Sfeer: herkenbaar Rooms-Katholiek, en toegankelijk voor een breed publiek. Muziek meest Nederlandstalig. Er is géén crèche of kinderdienst voor de kinderen. Deze viering vindt plaats aan het eind van de middag en wil ook hen die dan het centrum van Apeldoorn bezoeken gelegenheid geven aan te sluiten.

Zondag, 11.00 uur, Eucharistieviering:
Sfeer: traditioneel Rooms-Katholiek, Hoogmis. Muziek Nederlandstalig en/of Latijn. Deze viering spreekt op de eerste plaats de regelmatige kerkganger aan die vertrouwde tradities zoekt. Er is crèche voor de kleintjes en kinderdienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Na de viering is er gelegenheid elkaar achterin de kerk te ontmoeten onder het genot van koffie, thee of limonade.

Vieren door de week

Op doordeweekse dagen is het mogelijk de Eucharistie mee te vieren op dinsdag-en vrijdagmorgen. Deze vieringen beginnen om 9.00 uur. Vooraf aan deze vieringen wordt de rozenkrans gebeden vanaf ongeveer 8.30 uur.
Na de Eucharistieviering op vrijdagmorgen wordt het Allerheiligste uitgesteld voor stille aanbidding. Dit begint om ongeveer 9.30 uur en is om 10.00 uur afgelopen.
Na de viering op vrijdagmorgen is er ook gelegenheid om te biechten.