Activiteiten voor tieners

Een bezoek aan de synagoge in Apeldoorn.

Voor de tieners in onze parochie organiseert de jongerenwerker/catecheet in samenwerking met de werkgroep tieners en de tieners samen regelmatig activiteiten.
Dit varieert van gezellige activiteiten zoals speurtocht of samen gaan schaatsen tot het organiseren van vossenjacht voor de kinderen.

Vaak wordt gezelligheid met een Bijbels thema gecombineerd. We doen mee aan Sirkelslag samen met jongeren van andere kerken in Apeldoorn. We organiseren af en toe een Paasnacht in de kerk of bezoeken een synagoge, moskee of museum.

Vanuit het bisdom worden jongerenactiviteiten georganiseerd, waaraan we bij voldoende belangstelling meedoen.