Kinderzegen

Een hand op het hoofd leggen van je kind, we doen het allemaal wel eens. Het is een teken van zorg en verbondenheid voor je kind. Het is ook een teken van zegening en bescherming.  Voor een zegening zijn alle kinderen welkom. We houden een korte en ontspannen gebedsdienst, waarin we luisteren naar een verhaal, allemaal een kaars aansteken bij Maria, kinderen zullen zegenen en aan de dopelingen van 2019 hun doopduifje/schaapje teruggeven.

Na afloop is er koffie, thee, chocolademelk en limonade. Iedereen is van harte uitgenodigd! namens pastoor H. Hermens, Diaken Dashorst en Mariska Litjes.