Besloten Eucharistieviering vanuit de Martinuskerk te Twello met enkele leden van het Martinuskoor (1e Kerstdag)

Voorgangers: pastoor H. Hermens, pastor Sebastian, diaken R. Dashorst en M. Litjes, catecheet.