Besloten Eucharistieviering met enkele leden van het koor uit Loenen (2e Kerstdag / H. Stefanus)

Voorgangers: pastoor H. Hermens,  pastor Sebastian, diaken R. Dashorst en M. Litjes, catecheet.