Verruiming coronaregels

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw (zogenoemde anderhalvemeter-capaciteit). Ook vieringen ‘s avonds zijn weer mogelijk. Dat betekent voor onze kerken dat er…
Lees meer »

LeefTocht

Ieder mens heeft op z’n tijd troost nodig Na verlies of verlorenheid Bij het uiteen spatten van een droom Of als gemis je verscheurt Rituelen kunnen dan helpen Uiting geven aan wat niet in woorden is te vatten Zoals een lapje in een boom Aan een tak die dood lijkt Maar kijk eens hoe fleurig…
Lees meer »

Apeldoorn geeft warmte: doet u mee?

Apeldoorn geeft warmte: de actie vanuit de Apeldoornse kerken, het Leger des Heils en de Eyup Sultan moskee om mensen in de gemeente Apeldoorn met de laagste inkomens te helpen. Door de hoge energieprijzen en inflatie komen veel mensen echt in de problemen. Soms slaan mensen zelfs warme maaltijden over om geld te besparen! De…
Lees meer »

Waarschuwing: Whatsapp-fraude in de parochie

Sinds maandagochtend krijg ik berichten van parochianen dat ze van mij een Whatsapp-bericht hebben ontvangen. Het bericht bevat een foto van mij. Meestal wordt er in dit bericht gevraagd om geld of cadeaubonnen. En soms om mij zo snel mogelijk terug te bellen. Deze Whatsapp berichten zijn NIET van mij afkomstig!!!! Ik raad u aan…
Lees meer »

Deze corona-maatregelen gelden nog

Momenteel zijn de volgende maatregelen nog van kracht. We leggen ons deze maatregelen op uit zorg voor elkaar. We vragen hiervoor uw begrip en medewerking en we geloven en vertrouwen dat er weer betere tijden komen. Voorlopig worden er tussen 17.00 en 5.00 uur geen publieke vieringen of andere kerkelijke bijeenkomsten gehouden. Voorlopig zijn er dus…
Lees meer »

Actie Kerkbalans 2022: voor een gezonde kerk

Ieder jaar wordt in januari deze Actie Kerkbalans gehouden om onze eucharistievieringen in de kerk mogelijk te maken (verwarming, licht en andere onkosten). Maar ook om kinderen te kunnen ontvangen voor hun eigen viering, catechese en de voorbereiding op de Eerste heilige Communie of het heilig Vormsel. Maar denk ook aan onze diaconie: opkomen voor…
Lees meer »