Pastoraal team

Voor vragen aan het pastoraal team kunt u zich wenden tot:
• secretaresse Mw. J.J.M. (Jetty) Bon-Koster bereikbaar op ma. t/m. don. van 9.00-12.30 uur via tel. 055- 526 65 04 mail: emmaus@rkapeldoorn.nl

Contactgegevens pastores en projectmedewerker:

* Pastoor Hans Hermens (1965).|

Ik ben Hans Hermens, geboren op 4 december 1965 te ’s-Hertogenbosch en opgegroeid te Vught. In 2005 ben ik door Kardinaal Simonis gewijd tot priester en vervolgens door hem gezonden naar het parochieverband Twente west. Ik kwam te wonen in Vroomshoop.
Daar heb ik drie jaar met veel plezier gewerkt als priester. In 2008 kwam ik terecht in de Betuwe, tussen Arnhem en Nijmegen, en werd pastoor van de St. Benedictusparochie. In 2013 vertrok ik naar Salland en werd pastoor van de Emmanuelparochie. Nu moet ook ik hier weer afscheid nemen en dan merk ik dat ik in deze vijf en een half jaar wel gehecht ben geraakt aan vrijwilligers en parochianen. En bij een afscheid merk ik ook dat dit gehecht zijn, wederzijds is.
Ik ben nu dertien jaar priester. Voor mij speelde de roeping voor het priesterschap al vroeg, vanaf mijn achtste jaar. Maar toen ik ouder werk, kreeg ik steeds meer negatieve reacties op deze keuze. En zeker in de pubertijd is het moeilijk, misschien wel onmogelijk om hier aan vast te houden.
In Nijmegen heb ik de lerarenopleiding gedaan en ben wiskundeleraar geworden, en kwam op een grote scholengemeenschap in Culemborg te werken. In deze acht jaren waarin ik leraar was genoot ik van het omgaan met de vele leerlingen. Vooral het begeleiden er te mogen zijn voor deze leerlingen trok mij zeer aan. Maar toch bleef ik mij aangetrokken voelen door de stem van de Roepende. Ik was 30 toen ik begon aan mij theologieopleiding aan de Katholieke Universiteit te Utrecht en besloot pas na vijf jaar studie, mijn baan als wiskundeleraar op te zeggen en me aan te melden bij het Ariënskonvikt, de toenmalige priesteropleiding voor het aartsbisdom. Om tot deze keuze te komen is een strijd aan voorafgegaan die hoort bij een persoonlijke groei, in geloof en persoon. Achteraf, een deel van mijn levensweg overziend mag ik mij toch geleid weten.
Ik werk nu vijftien jaar met veel vreugde in het pastoraat. Ik voel me bevoorrecht om mensen vanuit een gelovig perspectief nabij te mogen zijn, op momenten van vreugde en verdriet. Een ontmoeting van mens tot mens kan mij echt verwonderen, elk mens draagt een verhaal met zich mee en dat is de moeite waard om naar te luisteren.
In elk mens ontmoeten we ook een glimpje van Gods aanwezigheid. Wij allen zijn immers naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen.
Als pastoor krijg ik naast pastorale taken ook te maken met bestuurlijke taken, als pastoor ben je immers ook voorzitter van het parochiebestuur, zo schrijft het kerkrecht ook voor. Ik besef maar al goed dat ik als pastor, pastoor, het nooit alleen kan, en veel van jullie kan leren. Zo heb ik ook jullie hulp en inspiratie nodig.
En ik bid God om zijn zegen en steun voor het werk in onze Franciscus en Claraparochie en de Emmaüsparochie. Ik zie met vertrouwen de toekomst tegemoet. Werken als pastor, ik vind het heel mooi werk.

Ronald Dashorst• Diaken drs. R.G.Th. (Ronald) Dashorst (1959), geboren in Bussum. Sinds 2007 werkzaam in Apeldoorn als diaken. Getrouwd met Gea, vader van twee zonen die op zichzelf wonen in Deventer en Zutphen. Studeerde in Utrecht aan de KTU en had zijn eerste benoeming in Deventer.

‘Als diaken sta ik met één been in de kerk en met het andere been in de samenleving. Ik zie het als mijn taak om naast het werk als parochiepastor de ervaringen van de straat; de pijn, het lijden, de gebrokenheid en het onrecht, maar ook de hoop en de humor in de kerk te brengen. Aan de andere kant de taak om het grote verhaal van de liefde van God voor mensen, wat wij in de kerk belijden en vieren naar de straat te brengen. Om het Licht van Christus op plaatsen te brengen waar het duister is. Hierbij vind ik veel herkenning en inspiratie in de gemeenschap van Sant’Egidio, wat ik beschouw ik als mijn tweede roeping’.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA• Pastor S. (Sebastian) Gnanapragasam M.S.F.S (1972), geboren in Oost-India, Kallery in de deelstaat Tamil Nadu. Lid van de Missionarissen van St Franciscus van Sales. Hij studeerde filosofie, theologie en psychologie. En is priester sinds 2000. Vanaf januari 2007 is hij na een zeer geslaagde inburgeringscursus in Nederland. Hij liep stage in Deventer en is de afgelopen jaren pastor geweest in Hengelo .

“We zijn als kerk, en daarvan is mijn congregatie onderdeel, een wereldwijde gemeenschap. Vanuit ons geloof in Jezus hebben we voor mensen uit alle culturen, rangen en standen, in alle talen een goede en heilzame boodschap over de liefde van God“

Verder heeft de parochie een projectmedewerker in dienst:

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMevrouw M. (Mariska) Litjes, freelance projectmedewerker Kind en Kerk (Grave, 1963), is getrouwd met Mark Braam en moeder van twee studerende zonen. Sinds 1986 werkzaam als diëtist en woonachtig in Apeldoorn. In 2012 afgestudeerd aan de theologieopleiding van de Fontys Hogeschool in Hengelo, afstudeerrichting docent levensbeschouwing. Zij heeft jarenlange ervaring als vrijwilliger vanuit de voormalige Emmanuelparochie in de oecumenische geloofsgemeenschap van De Drie Ranken, vooral op het gebied van aanbod voor kinderen en jongeren. De laatste jaren was zij begeleider van Het Hemels Gelag en de Taizéreizen met jongeren en heeft zij kinderkerk De LichtBoot mee opgezet.

“De energie waarmee kinderen en jongeren in het leven staan en vragen stellen aan hun (geloofs)leven, prikkelen mij tot creativiteit en nadenken hoe hun behoefte aan spiritualiteit gestalte gegeven kan worden. De speelsheid en openheid van de jeugd moeten wij als kerk koesteren en ruimte geven. Zij zijn de toekomst. En daar ga ik voor!”