Pastoraal team

Voor vragen aan het pastoraal team kunt u zich wenden tot:
• secretaresse Mw. J.J.M. (Jetty) Bon-Koster bereikbaar op ma. t/m. don. van 9.00-12.30 uur via tel. 055- 526 65 04 mail: emmaus@rkapeldoorn.nl

Contactgegevens pastores en projectmedewerker:

 

Ronald Dashorst• Diaken drs. R.G.Th. (Ronald) Dashorst (1959), geboren in Bussum. Sinds 2007 werkzaam in Apeldoorn als diaken. Getrouwd met Gea, vader van twee zonen die op zichzelf wonen in Deventer en Zutphen. Studeerde in Utrecht aan de KTU en had zijn eerste benoeming in Deventer.

‘Als diaken sta ik met één been in de kerk en met het andere been in de samenleving. Ik zie het als mijn taak om naast het werk als parochiepastor de ervaringen van de straat; de pijn, het lijden, de gebrokenheid en het onrecht, maar ook de hoop en de humor in de kerk te brengen. Aan de andere kant de taak om het grote verhaal van de liefde van God voor mensen, wat wij in de kerk belijden en vieren naar de straat te brengen. Om het Licht van Christus op plaatsen te brengen waar het duister is. Hierbij vind ik veel herkenning en inspiratie in de gemeenschap van Sant’Egidio, wat ik beschouw ik als mijn tweede roeping’.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA• Pastor S. (Sebastian) Gnanapragasam M.S.F.S (1972), geboren in Oost-India, Kallery in de deelstaat Tamil Nadu. Lid van de Missionarissen van St Franciscus van Sales. Hij studeerde filosofie, theologie en psychologie. En is priester sinds 2000. Vanaf januari 2007 is hij na een zeer geslaagde inburgeringscursus in Nederland. Hij liep stage in Deventer en is de afgelopen jaren pastor geweest in Hengelo .

“We zijn als kerk, en daarvan is mijn congregatie onderdeel, een wereldwijde gemeenschap. Vanuit ons geloof in Jezus hebben we voor mensen uit alle culturen, rangen en standen, in alle talen een goede en heilzame boodschap over de liefde van God“

Verder heeft de parochie een projectmedewerker in dienst:

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMevrouw M. (Mariska) Litjes, freelance projectmedewerker Kind en Kerk (Grave, 1963), is getrouwd met Mark Braam en moeder van twee studerende zonen. Sinds 1986 werkzaam als diëtist en woonachtig in Apeldoorn. In 2012 afgestudeerd aan de theologieopleiding van de Fontys Hogeschool in Hengelo, afstudeerrichting docent levensbeschouwing. Zij heeft jarenlange ervaring als vrijwilliger vanuit de voormalige Emmanuelparochie in de oecumenische geloofsgemeenschap van De Drie Ranken, vooral op het gebied van aanbod voor kinderen en jongeren. De laatste jaren was zij begeleider van Het Hemels Gelag en de Taizéreizen met jongeren en heeft zij kinderkerk De LichtBoot mee opgezet.

“De energie waarmee kinderen en jongeren in het leven staan en vragen stellen aan hun (geloofs)leven, prikkelen mij tot creativiteit en nadenken hoe hun behoefte aan spiritualiteit gestalte gegeven kan worden. De speelsheid en openheid van de jeugd moeten wij als kerk koesteren en ruimte geven. Zij zijn de toekomst. En daar ga ik voor!”