Parochiebestuur

Jetty Bon-Koster

Jetty Bon-Koster

Het parochiebestuur vergadert maandelijks. Voor vragen aan het bestuur kunt u zich wenden tot secretaresse Mw. J.J.M. (Jetty) Bon-Koster via
emmaus@rkapeldoorn.nl of
055-526 65 04 (ma. t/m don. 9.00-12.00 uur).

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

 • voorzitter: pastoor Hans Hermens
 • vice-voorzitter: Drs. H.J.H.J. (Berry) van den Hout
 • penningmeester: D. (Dick) Koster
 • overige leden:
  • G.J. (Gerard) Disberg: advisering personeel en vrijwilligers
  • L.M. (Marcel) Stouten: tweede secretaris
  • ondersteuning van het bestuur:
   • H. (Harry) Huis in’t Veld: notulist