Parochiebestuur

Het parochiebestuur vergadert maandelijks.
Voor vragen aan het bestuur kunt u zich wenden tot

Ineke Bouwmeester-Bloem,
via 0571-274445, op dinsdag en donderdag van 9 tot 17 uur,
en via secretariaat@franciscusenclara.com

 

Bestuurssamenstelling:

  • Parochiebestuur
  • Pastoor drs. J.H.T.M. (Hans) Hermens: voorzitter
  • M.B. (Maarten) Heere: vice-voorzitter
  • secretaris (vacant)
  • H.P.M. (Eric) Krukkert: penningmeester
  • T.G. (Trees) Hendriks-Ganzevles: bestuurslid
  • Drs. H.J.H.J. (Berry) van den Hout: bestuurslid
  • H.H. (Harrie) Huis in ’t Veld: bestuurslid

 

Het parochiebestuur vergadert maandelijks. Voor vragen aan het bestuur kunt u zich wenden tot secretaresse J.J.M. (Jetty) Bon-Koster via: emmaus@rkapeldoorn.nl, 055-526 65 04 (ma. t/m don. 09.00-12.00 uur)

 

Vergaderdata 2020:
13 februari, 12 maart, 16 april, 13 mei, 11 juni, 9 juli,
10 september, 8 oktober, 12 november, 10 december