Parochiebestuur

Jetty Bon-Koster

Jetty Bon-Koster

Het parochiebestuur vergadert maandelijks.
Voor vragen aan het bestuur kunt u zich wenden tot secretaresse Mw. J.J.M. (Jetty) Bon-Koster via:
e-mail: emmaus@rkapeldoorn.nl of
tel: 055-526 65 04 (ma. t/m don. 9.00-12.00 uur).

 

Bestuurssamenstelling:

 • Voorzitter: pastoor drs. J.H.T.M. (Hans) Hermens
 • Vice-voorzitter: Drs. H.J.H.J. (Berry) van den Hout
 • Penningmeester: D. (Dick) Koster
 • Secretaris: F.F. (Ferry) Leeflang
 • Overige leden:
  • G.J. (Gerard) Disberg:  Apeldoorns Beraad van Kerken
  • L.M. (Marcel) Stouten: Personeel en vrijwilligers (beleid)
 • Ondersteuning van het bestuur:
  • H. (Harry) Huis in ’t Veld: Notulist en
   beheer en onderhoud van gebouwen

Vergaderdata 2019 (op dinsdag):
15 Januari, 12 Februari, 19 Maart, 16 April, 14 Mei, 11 Juni
16 Juli, 10 September, 15 Oktober, 12 November, 10 December