Algemeen

De Emmaüsparochie is op 1 januari 2005 ontstaan uit de fusie van 7 stadsparochies: de Bonifatius, de Hubertus, de Fabianus en Sebastianus, de Teresia, de Victor, de Emmanuel en de Maria.

De parochie heeft in 2012 het besluit genomen om alle kerken te sluiten, op één na. Met ingang van 1 september 2013 is de Onze Lieve Vrouwe kerk aan de Hoofdstraat 18 dé plek van samenkomst voor alle parochianen. Het naastgelegen Emmaüshuis is het parochiecentrum voor r.k. Apeldoorn.

De Emmaüsparochie is ook nog mede-eigenaar van oecumenisch kerkcentrum De Drie Ranken in de wijk De Maten. Het centrum is al vele jaren onderdeel van een stadsontwikkelingsproject. Hangende de uitkomst van dit traject zal de parochie ook daar zijn eigendomsrecht omwisselen in gebruiksrecht, ten behoeve van de lokale katholieke Emmanuelgemeenschap aldaar.

Verder heeft de parochie nauwe banden met de katholieke Sant’Egidio gemeenschap in de stad. Hoewel het formeel twee zelfstandige instituten zijn werken beiden intensief samen om Apeldoorn een menselijk gezicht te geven. De parochie huisvest in het Emmaüshuis meerdere diaconale activiteiten van Sant’Egidio. In de Onze Lieve Vrouwekerk houdt de Sant’Egidio gemeenschap haar avondgebed.

Verder participeert de Emmaüsparochie in het oecumenisch diaconaal centrum De Herberg.

Met ingang van 1 september 2013 deelt de parochie zijn pastoor, drs. Paul Daggenvoorde en de parochievicaris, drs. Sebastian Gnanapragasam M.S.F.S., met de naburige parochie Franciscus en Clara uit Twello e.o. Op termijn zal een intensieve samenwerking ontstaan, uitmondend in een bestuurlijke fusie.