Samen bidden voor christenen in verdrukking

In de Onze Lieve Vrouwekerk heeft op 4 april opnieuw een gebedsdienst voor de Martelaren plaats. Hoogwaardigheidsbekleders van verschillende religies zullen daarbij aanwezig zijn. De gemeenschap van Sant’Egidio hoopt dat ook veel ‘gewone’ kerkgangers van uiteenlopende kerken die avond naar de OLV-kerk komen. Ons gebed gaat uit naar de christenen in Syrië, Iran, Irak en overal…
Lees meer »

God is een Kunstenaar

Een bijzondere, verrassende en inspirerende uitvoering rondom het Scheppingsverhaal. Met liederen en kunstwerken van het kerkkoor Sostenuto en teksten van Robbert la Boresa. Zaterdagavond 11 maart om 19.30 uur in de OLV kerk. Na afloop vrije gift.    

Kruisweg bezongen in concert OLV-kerk

Vocaal Ensemble De Firma Cantus geeft op 19 maart 2017 om 16.00 uur een concert in de Onze Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn. Uitgevoerd wordt de ‘Via Crucis’ van Franz Liszt, een werk waarin de kruisweg van Christus bezongen wordt. Daarbij wordt het koor begeleid door een strijkkwintet en een pianist. Daarnaast worden motetten uit de lijdenstijd…
Lees meer »

‘De gunstige tijd’: Brief voor de Veertigdagentijd

‘De gunstige tijd’  Brief voor de Veertigdagentijd 2017  Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht   Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer, Vanaf Aswoensdag houden wij als gelovigen veertig dagen lang innerlijk onze adem in. Wij zijn dan in afwachting van wat komen gaat: de viering van het hoogfeest van Pasen. In de…
Lees meer »

Aswoensdag: tijd voor bezinning

Woensdag, Aswoensdag, begint de veertigdagentijd. De voorbereidingstijd op Pasen. Het kruisje dat met as op ons voorhoofd wordt gemaakt markeert als teken van onze sterfelijkheid en ook als teken van onze boetvaardigheid, het begin van de veertigdagentijd die ook wel vastentijd wordt genoemd. Want ter voorbereiding op Pasen willen wij ons meer dan anders matigen…
Lees meer »

Bonifatiuskerk bijna leeg

Nu de kerkgangers afscheid hebben genomen van de Bonifatiuskerk, is het moment van overdracht gekomen. Na het vertrek van de laatste belangstellenden op 4 februari zijn we als werkgroep begonnen de Bonifatiuskerk leeg te maken. Het altaarkruis, de stoelen en de kruiswegstaties zijn voorlopig ondergebracht in de Teresiakerk. Het priesterkoor leek daarna nog aardig intact….
Lees meer »