Willibrordzondag 8 november 2020, Samen de Heer tegemoet

Samen de Heer tegemoet Willibrordzondag 8 november 2020 ‘s-Hertogenbosch, september 2020 De tijden zijn onzeker. Het valt niet te voorzien hoe het er in onze wereld over 50 jaar aan toe zal gaan. De Bijbelteksten die op deze zondag gelezen worden, bieden houvast in de omgang met de tijden. Christenen van alle kerken leven vanuit…
Lees meer »

Geen communie mee naar huis

Het gebeurt nogal eens dat tijdens het uitreiken van de communie in de viering mensen een pyxis (een hiervoor bestemd doosje) meenemen om zo de H. Communie mee te nemen naar een zieke. Hoe goed de bedoeling hiervan ook is, in deze coronatijd is het niet mogelijk om communie mee naar huis te nemen voor…
Lees meer »

Weekendvieringen opnieuw afgelast

Het coronavirus slaat weer toe. In de media horen we over het stijgend aantal zieken en ziekenhuisopnames. We zijn weer terug bij af. Er worden steeds strengere maatregelen genomen om het coronavirus in te dammen. Dit heeft allerlei consequenties in onze samenleving en ook in ons kerkelijk leven. Heel vervelend allemaal! De kerkgang is weer…
Lees meer »

Diakens en Pastorale werkers gaan weer voor in Woord- en Communievieringen

Aartsbisschop Eijck heeft maandag 21 september aanvullende informatie gegeven bij het landelijk protocol van de Nederlandse Bisschoppenconferentie voor het houden van liturgievieringen. Naast enkele aanwijzingen rond het gebruik van hoest- en gelaatsschermen, de drie uur die moet zitten tussen opeenvolgende liturgievieringen en het beleid rond vormselvieringen is de belangrijkste maatregel dat diakens en pastorale werkers…
Lees meer »

Vanaf 2021 samen verder als Sint Franciscusparochie

Begin 2021 zullen de Emmaüsparochie en de Franciscus en Clara parochie, samen een nieuwe parochie vormen. Deze nieuwe parochie zal ook een nieuwe naam krijgen. In het najaar van 2019 hebben we met de pastoraatsgroepen uit alle geloofsgemeenschappen gekeken naar een naam voor de nieuwe parochie. Uit de ontmoeting met de pastoraatsgroepen ontstond en klein…
Lees meer »