Samen lopen en op zoek naar wat ons bindt

Pastoraatsgroep nodigt u uit aan de dialoogtafel In een tijd waarin mensen het druk druk druk hebben en er zoveel wordt gecommuniceerd, door zoveel partijen, is het moeilijk te horen wat er écht leeft. Iedereen buitelt over elkaar heen met vlugge meningen en onwrikbare standpunten. Risico’s dat we elkaar verkeerd begrijpen, we tegenover elkaar komen…
Lees meer »

Eindelijk nieuwe kerkverwarming

Met de kerst zitten we er weer warm bij! Het was een lang, ingewikkeld en moeizaam proces. Nu kunnen we eindelijk zeggen: er komt een nieuwe verwarming in de Onze Lieve Vrouwekerk. Hoe zat het ook al weer? Enkele jaren geleden werd duidelijk dat de verwarming in de kerk steeds meer uitval vertoonde door technische…
Lees meer »

Cécile bevestigt verbintenis met congregatie

Afgelopen zondag (24 september) heeft Cécile Liem, een bekende parochiaan in Apeldoorn en tegelijk verbonden met de Mexicaanse, wereldwijd vertakte congregatie van de zusters Missionaris Claris van het Allerheiligst Sacrament, haar verbintenis met deze congregatie gevierd. Ze bevestigde haar toewijding aan de missie van de congregatie door de eeuwige gelofte uit te spreken. Dat deed zij ten overstaan…
Lees meer »

Samen eten aan Open Tafel

In de Bijbel kom je het woord vakantie nergens tegen. Wat je wel tegen komt is rust. Dat begint al bij het scheppingsverhaal. God was druk bezig geweest met de schepping van hemel en aarde, van land en zee,van planten en dieren en zijn meesterswerk de mens.”Op de zevende dag had God zijn werk voltooid,op…
Lees meer »

Taizé-vesper in De Drie Ranken

In De Drie Ranken is op 1 oktober om 19 uur de volgende Taizé-vesper. Dit seizoen worden de vespers gehouden in het kader van het thema “Leven in verbondenheid”. Dit keer staan we stil bij ‘Verbonden met de Geest’ door Filippenzen 2, vers 1 en 2: “Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu…
Lees meer »