OpWeg

logo OpWeg

 

 

OpWeg is het informatieblad voor katholiek Apeldoorn, en een uitgave van SIKA (Stichting Informatieblad Katholiek Apeldoorn). Het blad verschijnt met ingang van de aankomende jaargang ongeveer 16 keer.

Op deze pagina kunt u reeds verschenen nummers van de huidige jaargang inzien:


24 februari 2017

3 februari 2017

16 december 2016

25 november 2016

4 november 2016

23 september 2016

2 september 2016

5 augustus 2016

8 juli 2016

17 juni 2016

29 april 2016

8 april 2016

18 maart 2016

Bezorgers van OpWeg vinden hier de verschijningsdata van de huidige jaargang van OpWeg.

De redactie van Op Weg bestaat uit vrijwilligers, maar het laten drukken kost uiteraard geld. De begroting en resultaatrekening van Op Weg is te bekijken via een Excel-bestand.

Aanleveren van kopij

Berichten en mededelingen uit de parochie dienen vóór of op de woensdag van de week vóór de verschijningsdatum (= 9 dagen tevoren) te worden aangeleverd bij het secretariaat van de parochie. Het secretariaat levert de kopij aan bij de eindredactie van OpWeg.