Zo gaan we weer voorzichtig samen vieren

Drie maanden zijn de kerken op slot geweest, was er geen open publieke viering met de feestdagen , tijdens het weekend en door de week. Langzaam gaan de kerken weer open, maar heel voorzichtig. Deze maand zal de eucharistieviering nog online te beleven zijn, vanuit Loenen.

En we zijn de geloofsgemeenschap in Loenen dankbaar dat we hier online toch verbonden mochten met zijn de parochianen van de Emmaus en de Franciscus en Clara.

Als pastoresteam zijn we blij dat we nu ook weer met mensen in de kerk samen kunnen vieren.

Juni

In de maand juni beginnen we met het opstarten van de publieke liturgische vieringen, te beginnen met de doordeweekse vieringen in de kerk in Apeldoorn en Twello. Er mogen niet meer dan 30 mensen worden toegelaten. In eerste instantie zullen we daarom die mensen uitnodigen die vaak door de week kwamen. Maar bij dertig mensen gaat de deur dicht.
De weekendvieringen zijn in juni nog besloten publieke vieringen. Het zijn oefenvieringen waar vooral die mensen worden uitgenodigd die in juli zullen helpen om de mensen te begeleiden, wanneer de kerk weer open is voor 100 mensen.

Protocol

Alle maatregelen gaan uit van de 1 ½ meter regel. Hygiëne, handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven, dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Wanneer u de kerk binnenkomt zal u een plaats worden aangewezen door een van de gastvrouwen/gastheren.
I.v.m. de 1 ½ meter regel is er maar voor een beperkt aantal mensen plek in de kerk. Dat betekent voor de kerken in onze Emmaüs parochie en de Franciscus en Clara parochie per viering: 100 mensen in Apeldoorn, 100 in Vaassen, 88 in Twello en 50 in Loenen.

Juli

Vanaf juli zijn in onze parochies weer open publieke weekendvieringen , maar in een viering kunnen maar een beperkt aantal worden toegelaten. In Apeldoorn kwamen in het weekend tussen de 300 en 400 mensen. In Twello tussen de 150 en de 200. U begrijpt het probleem, niet iedereen kan gelijk naar dezelfde viering. Voor de viering zal gereserveerd moeten worden. Reserveren kan online, wanneer u daarvoor geen mogelijkheden heeft, kunt u het parochiesecretariaat bellen tijdens de openingsuren. Voor telefoonnummer zie onderaan dit artikel. Via de website en de online viering bij kerkTV Loenen hoort u hier meer over. Op dit moment kunt u nog niet reserveren voor de vieringen in juli. Wanneer wel hoort u nog.
In augustus zullen in Apeldoorn in het weekend 3 vieringen zijn, in Twello 2 vieringen en in Loenen en Vaassen zal er dan elk weekend één viering zijn. Het weekendrooster is nu tot 6 september geroosterd. Dit rooster komt op de website en zal verschijnen in de ‘Clara’ en in OpWeg.

Zingen

Bij de vieringen zal geen koor aanwezig zijn, wel een organist en één cantor. Tijdens de viering kan er door de mensen in de kerk niet worden meegezongen. Door te zingen blijkt dat de afstand waarop je mensen kunt besmetten beduidend groter is.

Koffie drinken

Na de viering zal er geen koffie worden gedronken.

Toiletten

In verband met hygiëne zullen toiletten gesloten zijn.

Kinderen

Voor de kinderen is in de Emmaüsparochie vanaf zondag 5 juli een kinderwoorddienst in het Emmaüshuis. De kinderen worden bij de hoofdingang opgevangen en zullen via de tuin naar het Emmaüshuis gaan. Ze starten dus niet in de kerk en komen daar ook niet terug. Voor de kinderbijeenkomsten zullen dezelfde richtlijnen gelden als op de scholen.

Veiligheid

We starten langzaam op. Ook wij hebben dit nog nooit zo meegemaakt en proberen uw kerk zo veilig mogelijk te houden met de intentie dat wij zo verantwoordelijk mogelijk samen kunnen vieren.

Het coronavirus geeft veel beperkingen in hoe we in de samenleving met elkaar omgaan, dat geldt ook voor samen kerk zijn. Er valt veel te regelen. We vragen uw begrip, ook als het wat anders loopt dan we hadden gedacht.

Reserveren om naar de kerk te gaan, de handen desinfecteren aan het begin van de viering en later, wanneer u de communie wilt gaan ontvangen, nog een keer. Naar een plaats worden gewezen, niet mee kunnen zingen, geen koffie na de viering, de wc op slot, priesters met beschermingskappen, het blijven merkwaardige regels wanneer je een gastvrije kerk wil zijn. Maar we doen dit uit veiligheid voor u, uw dierbaren en voor ons zelf. Zodat we samen verantwoordelijk kerk kunnen zijn en elkaar weer mogen ontmoeten. Ook al is het met afstand.

Dank u wel.

pastoor Hans Hermens
pastoraal team
tel. nr. secretariaat Emmaüsparochie 055 5266504