Welkom, pastoor Hermens

Bij het aantreden van pastoor Hans Hermens (zondag 9 september) heeft het bestuur van de Emmaüsparochie de volgende welkomsttekst opgesteld.

Zeereerwaarde heer pastoor Hermens.
Namens het bestuur en de hele geloofsgemeenschap van de Emmaüsparochie mag ik u van harte welkom heten. Door de aartsbisschop van Utrecht, Willem Jacobus Kardinaal Eijk, bent u aangewezen als pastoor en herder van deze parochie en van de parochie van Franciscus en Clara in Twello. Gaarne richt ik daarom het woord tot u.

Beste Hans, zo plechtig zou ik zo’n vijfenzeventig jaar geleden mijn welkomstrede moeten zijn begonnen. Gelukkig hoeft dat nu niet meer. Al mis je, als nieuwe pastoor, daardoor wel de schitterende massale binnenkomst. In die tijd werd de pastoor nog aan de grens van de parochie begroet, welkom geheten en op een mooie wagen in optocht naar de kerk en bijgelegen pastorie gereden.

Toen het bestuur van de Emmaüsparochie op 29 mei van dit jaar met jou kennis mocht mken in Twello, ging het er heel wat gemoedelijker aan toe. Voor jou was het afscheid nemen van een parochie, waar je heel fijn en goed hebt kunnen werken, nog iets waar je aan moest wennen. Vertrekken van mensen, waar je van hebt leren houden, is altijd moeilijk.

Voor ons als bestuur en parochie, was het afscheid nemen van Paul Daggenvoorde ook niet eenvoudig. De komst van een nieuwe pastoor, juist in de tijd dat het vormgeven van de parochie wat op gang is gekomen, brengt natuurlijk zo zijn eigen onzekerheden met zich mee. De kennismaking liep echter zó gemakkelijk en plezierig, dat aan beide kanten, die van jou en die van het bestuur, als vanzelf het vertrouwen ontstond in een goede samenwerking en onderling begrip.

Voortvarend

Dat vertrouwen hield ook het gevoel in, dat we met voortvarendheid verder konden gaan met de ontwikkelingen, waaraan in de laatste jaren zo hard gewerkt is in de samenwerkende parochies op onze Veluwe.

Bij jouw installatie in Twello op zondag 2 september liet je duidelijk blijken, dat het afscheid moeten nemen van Overijssel wel was verwerkt, en dat je echt zin had om onder Gods zegen aan je nieuwe taak te beginnen. Een niet gemakkelijke taak, in een tijd waarin de kerk het op vele gebieden moeilijk heeft. Niet in het laatst ook door de problemen binnen de top van onze Rooms Katholieke Kerk, die ook onze Nederlandse bisschoppen niet onberoerd laat.

Enthousiast

Binnen onze beide parochies willen we waar mogelijk samenwerken. Dan kunnen we meer efficiënt gebruik maken van alle nuttige kennis en ervaring die in het pastorale team, de administratieve organisatie en bij alle vrijwilligers aanwezig is. Die samenwerking betreft zowel het gebied van de pastorale zorg, inclusief de diaconie, waar het pastorale team garant voor staat, als om alle bestuurlijke en ondersteunende functies, waar gelukkig nog steeds veel enthousiaste vrijwilligers hun beste krachten aan willen geven. De eerste prioriteit in de samenwerking ligt vooralsnog bij het inleiden en betrekken van kinderen en jeugd in het kerkelijk leven binnen de parochies. Daarnaast wordt bezien op welke wijze het werk van Sant’Egidio ook in onze zusterparochie vorm kan krijgen.

Het project Kind en Kerk, dat nu in beide parochies veel aandacht krijgt, is misschien wel het beste teken van ons vertrouwen in de toekomst.

Vruchten

Beste Hans, veel parochianen en het bestuur van de beide parochies zijn bereid om onder jouw leiding te werken aan een vitale kerk in Apeldoorn, Twello en alle mooie grotere en kleinere dorpen die zich met elkaar verbonden voelen. Er is nog veel te ontwikkelen en te doen. Het Emmaüsbestuur en alle parochianen wensen je van harte toe, dat je, als je weer eens moet verhuizen, met ons kunt zeggen: het was de moeite waard, de wijngaard van de Heer staat er fantastisch bij en misschien mag je dan zelfs al zien, dat ze vruchten draagt.

Beste Hans, geniet naast de voldoening voor al je werk ook van alles wat de parochie je te bieden heeft aan gelegenheden om prettig samen te zijn. Je kunt er vandaag op vele manieren alvast eens van proeven!