Weekendvieringen opnieuw afgelast

Het coronavirus slaat weer toe. In de media horen we over het stijgend aantal zieken en ziekenhuisopnames. We zijn weer terug bij af.

Er worden steeds strengere maatregelen genomen om het coronavirus in te dammen. Dit heeft allerlei consequenties in onze samenleving en ook in ons kerkelijk leven. Heel vervelend allemaal! De kerkgang is weer teruggebracht tot maximaal 30 mensen per viering.

Als pastoraal team hebben we besloten de weekendvieringen voor komende tijd af te gelasten. De zondagse viering voor onze parochies zullen we online uitzenden, zoals we dat in het voorjaar ook hebben gedaan.

Voor het komend weekend betekent dit dat de online viering te volgen zal zijn via de website van de Fransiscus en Clara-parochie om 10.00 uur, zondagochtend 11 oktober.

Deze viering zal worden opgenomen in de H. Martinuskerk te Twello (klik hier voor de online viering)

De 1e communievieringen hebben we in het voorjaar al afgelast. We hadden voor de komende weken besloten om in de reguliere vieringen steeds enkele communicanten de 1e H. Communie te geven.

Helaas kunnen die reguliere vieringen door het gestelde maximum van 30 mensen niet doorgaan. Voor nu hebben we besloten om deze 1e Communievieringen met een zeer beperkt aantal mensen, “directe familie”, en een gering aantal communicanten wel door te laten gaan, zodat we binnen de grens van 30 kerkgangers blijven.

We hopen en bidden voor hen die getroffen worden door het coronavirus en allen die erom heen staan, voor veel kracht in deze moeilijke tijd.

Namens het pastoraal team,

pastoor Hermens