Week Nederlandse Missionarissen: Het belang van missie

Elke dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd de srijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op financiële steun van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de meest kwetsbaren.

Met overgave

Gesterkt door deze uiting van solidariteit, zetten zij zich met overgave in voor anderen. De steun van donateurs is daarbij onmisbaar. In de jaarlijkse campagne rond Pinksteren wordt het missiewerk onder de aandacht gebracht bij de Nederlandse parochies en belangstellenden.

Vanuit hun geloof en het vertrouwen in de ander werken de missionarissen en missionair werkers voor mensen in de dagelijkse strijd om te overleven. Missionarissen en missiewerkers geloven in de kracht van kwetsbare mensen in de gemeenschap waarin zij leven. Dat geeft hoop, kracht en moed om hun eigen situatie te veranderen. Vanuit deze gedachte hebben we vorig jaar het werk gesteund van missionaris zuster Willy van Mer in Kameroen en Jet Nauta, missiewerker in Mexico.

Pinksteractie 2020

Dit jaar is het thema van de actie ‘Geloven in de ander. Samen één missie’. Zo willen we broeder Jan Heuft, missionaris in Algerije, en Colinda Janssen, missionair werker in Liberia centraal stellen.

 

Broeder Jan zet zich in voor vluchtelingen die in Algerije zijn gestrand. Zo zorgt hij ervoor dat de kinderen naar school kunnen.

Colinda steunt moeders met jonge kinderen, die vaak ondervoed zijn of andere gezondheidsproblemen hebben.

 

We lopen samen op!

Als Emmausparochie lopen we samen op en willen graag bijdragen: dichtbij, maar ook ver weg. En daar is de Pinksteractie precies bedoelt. I.v.m. de corona crisis zijn er geen vieringen tijdens Pinksteren, en daarmee ook geen collectes tijdens de vieringen. U kunt wel geven door:
– uw bijdrage te storten op rekening NL80 RABO 0105 242 063 t.n.v. Emmaus parochie Apeldoorn, ovv Pinksteractie 2020
– uw bijdrage te storten via de website https://www.weeknederlandsemissionaris.nl/steun-en-doneer/

Evenals vorige Pinksteracties hopen we opnieuw voor een mooie opbrengst. Samen kunnen we veel doen! Wij danken u alvast voor uw bijdrage.

Namens de werkgroep Em-missie (Rens, Luce, Marianne en Ronald) onze hartelijke dank.