We beginnen weer met publieke vieringen – onder voorwaarden

In de maand juni beginnen we met het opstarten van de publieke liturgische vieringen, te beginnen met de doordeweekse vieringen in de kerk in Apeldoorn en Twello. Voor beide vieringen geldt een maximum van 30 mensen. De weekendvieringen zijn deze maand nog besloten publieke vieringen.

Alle maatregelen gaan uit van de 1 ½ meter regel. Hygiëne, handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven, dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden.

Vanaf juli zijn in onze parochies weer open publieke weekendvieringen voor maximaal 100 personen, indien de ruimte dit toelaat. Hiervoor zal gereserveerd moeten worden.
Vanaf Sacramentsdag wordt de communie weer uitgereikt.
Zie het rooster voor de aanvang van de vieringen.
Na de viering wordt er geen koffie geschonken.

I.v.m. de 1 ½ meter regel is er maar voor een beperkt aantal mensen plek in de kerk. Dat betekent voor de kerken in onze parochie Emmaus en Franciscus en Clara per viering: 100 mensen in Apeldoorn, 100 voor Vaassen, 88 in Twello en 50 in Loenen.

Het plaatsenschema wordt georganiseerd door de locatie en de plaatsen waar men plaats mag nemen zullen worden gemarkeerd. In elke kerk zullen gastvrouwen/gastheren aanwezig zijn die de gang van zaken begeleiden. Aan de gelovigen wordt gevraagd de instructies op te volgen.

RESERVEREN IS VERPLICHT

Reserveren kan online via meevieren.nl
Na invulling van uw gegevens ontvangt u een bevestigingsmail. Het verzoek is om deze mee te nemen naar de viering. U kunt uiteraard tijdens openingstijden ook telefonisch reserveren bij het secretariaat van de Emmaus- (055-5266504) en de Franciscus en Claraparochie (0571 274445).
Dan dient u bij binnenkomst van de kerk zich te melden bij de gastvrouw/gastheer waar uw opgegeven naam wordt genoteerd en/of gecontroleerd.
Wanneer u niet gereserveerd heeft, is de kans zeer groot dat u de toegang tot de kerk geweigerd wordt. Dit doen we voor uw en onze veiligheid!
Voor de actuele informatie: zie de website van de parochie.

Namens het pastoraal team
pastoor Hermens