Vredesactie op 4 oktober 2019 – Franciscan Call 4 Peace

In Apeldoorn – Vaassen – Twello – Loenen

Op 4 oktober, gedenkdag van H. Franciscus van Assisi, om 14.00 uur zullen de klokken van de kerken van de HH. Franciscus en Claraparochie in Vaassen, Twello, Loenen en in de Emmaüs parochie in Apeldoorn luiden in het kader van de wereldwijde actie Franciscan Call 4 Peace. De kerken zullen van 14.00 – 15.00 uur open zijn om kaarsen aan te steken en bidden voor vrede.

Achthonderd jaar geleden ontmoetten Franciscus van Assisi en sultan Malek Al-Kamil van Egypte elkaar. Franciscus ging op pelgrimstocht naar het Heilig Land. In een sterk gebaar van dialoog kwam het in Egypte tot een bijzondere ontmoeting.

Twee vreemden ontmoetten elkaar in vrede, met één adem en hartslag voor God. De een was en bleef christen, de ander was en bleef moslim. De ontmoeting heeft een bijzonder effect gehad, in het bijzonder op Franciscus. Hij had geloofsverwantschap gevoeld met een andersgelovige en was onder de indruk door de adhan, de oproep tot gebed die klonk door stad en streek. Kort daarop schreef hij een brief aan de stadsbestuurders en de custoden, waarin hij opriep om elke dag de klokken te luiden of een andere oproep tot gebed te geven. Zodat God met heel het volk over heel de aarde geloofd kan worden.

Op vrijdag 4 oktober 2019 zullen wij samen met anderen wereldwijd om 14u  de klokken laten luiden.

Op de feestdag van Franciscus van Assisi,
op het moment van het vrijdaggebed,
om Franciscus’ verlangen waar te maken,
om die belangrijke ontmoeting tussen Franciscus en de Sultan te gedenken,
om in verbondenheid met onze moslimbroeders & -zusters samen te bidden voor vrede, om een hoopvol teken te geven met alle mensen van goede wil.

Pastoraal team Emmaüsparochie en HH Franciscus en Clara parochie