Vieringen vanuit OLV-kerk zometeen thuis te volgen

De aanhoudende maatregelen ter bestrijding van Covid-19 heeft het parochiebestuur doen besluiten om ook de Locatieraad van de Emmaüsparochie toestemming te verlenen om zorg te dragen voor uitzending van eucharistievieringen in de Onze Lieve Vrouwkerk middels videostreaming, zoals dit al gebeurt vanuit Twello en Loenen.

In oktober is een werkgroep videostreaming in het leven geroepen, die weloverwogen heeft gekozen voor de aanschaf van camera-set, videomodem en randapparatuur met extra mogelijkheden voor de nabije toekomst. Een en ander zal op een deugdelijke wijze worden geïnstalleerd en aangesloten worden op het videonet van Kerkdienstgemist.nl.

Onlangs hebben we groen licht ontvangen van het bisdom en we zijn nu druk doende om een en ander nog voor Kerstmis gereed te hebben. Wanneer de proefuitzendingen (achter de schermen) akkoord worden bevonden, zullen we definitief live gaan.

Via deze website en Facebook zullen we u op de hoogte houden van de live-gang van de uitzendingen vanuit de Onze Lieve Vrouwkerk in Apeldoorn. De werkgroep belooft
een overzichtelijke en gemakkelijke schakeling naar de uitzending.
We hopen op deze wijze vanuit een vertrouwde plek enigszins nabij te zijn voor allen die niet in de gelegenheid zijn om de eucharistieviering bij te wonen.

Namens de werkgroep Videostreaming,
Gerrit Velthuis