Vastenactie: steun aan school op de Filipijnen

In de vastentijd zetten we ons, inmiddels traditioneel, in voor anderen die het minder hebben. Na drie jaar te hebben bijgedragen aan het Elizabeth Center in Tanzania, is het nu tijd voor een nieuw project.

We kunnen dan kiezen mee te gaan in het thema van de landelijke vastenactie. Toch hebben we als werkgroep Emmissie gekozen een eigen project. Dit deden we niet zomaar, maar de keuze is tot stand gekomen in overleg met de zusters Onder de Bogen in Maastricht. Zij waren ook bij het vorige project nauw betrokken. De Zusters van de Heilige Carolus Borromeus (CB-zusters) hebben hun projecten op verschillende plekken op de wereld. Een ervan is de Stella Duce School in Barangay op de Filipijnen.

Straatkinderen

Sinds 1999 is de congregatie daar actief op verschillende fronten. Spirituele vorming, toevluchtsoord voor kerkelijke gemeenschappen, catechese, hulp aan de jeugd, straatkinderen en zieken. Al bijna 13 jaar lang hebben de CB-zusters opgemerkt dat veel kinderen lopend van huis naar school moeten. De meeste ouders hebben alle tijd nodig om hun gezin in onderhoud te voorzien en waren daardoor niet in staat de kinderen te begeleiden. Door het toenemende verkeer werd het ter voet naar school gaan steeds gevaarlijker.

Vreugdevol en veilig

De eerste zeven jaren in het leven van een kind zijn belangrijk omdat dit de basis is voor hun verdere leven, relaties, studie en werk. Stella Duce School biedt een veilige leeromgeving en speelt in op de behoefte van kinderen en hun gezinnen in de omgeving voor een ideale schoolfaciliteit. Stella Duce biedt opvang en verzorging voor baby’s en peuters, onderwijs voor kinderen vanaf 4 tot 12 jaar. Kortom: kwalitatief katholiek onderwijs in een vreugdevolle betekenisvolle en veilige omgeving.

De opbrengst van de Vastenactie in Apeldoorn gaat daarom nu voor drie jaar naar de Stella Duce School. We houden u uiteraard verder op de hoogte van de activiteiten van dit project. Het is al te volgen op Facebook. (https://www.facebook.com/StellaDuce2012/)

Een bedrag overmaken kan ook: rekeningnummer NL80 RABO 0105 242 063 t.n.v. Emmausparochie. ovv Vastenactie 2019.

Wij zien uit naar een mooie opbrengst. Zo lopen we ook deze vastenactie weer samen op!

Werkgroep Em-missie
Rens, Luce, Ronald en Marianne