Vastenactie opnieuw voor Elisabeth Center Tanzania

Op woensdag 1 maart is de veertigdagentijd begonnen waarin zoals gebruikelijk de vastenactie plaatsvindt. Het thema dit jaar is ‘Even minderen. Voor een ander’.

In 2016 sloegen we als Emmaüs- en de Franciscus en Clara Parochie de handen ineen voor een gezamenlijk doel: Het Elisabeth Center in Tanzania. Vanwege het belang van continuïteit, schenkt de Emmaüsparochie de opbrengst van de Vastenactie 2017 opnieuw aan dit project.

Het Elisabeth Center is een educatiecentrum met kleuter- en basis-, en inmiddels ook middelbaar onderwijs. Het Elisabeth Center is gelegen in Kolila Village, een dorpje op circa 30 kilometer afstand van de Kilimanjaro. De school wordt geleid door Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus. Het moederklooster van deze congregatie staat in Maastricht  (www.cbsisters.net/nl).


Met niets begonnen
In 2005 is Zr Immaculati met helemaal niets begonnen en nu staat er een lagere en een middelbare school die plaats biedt aan leerlingen in alle leeftijden. De school is inmiddels ook hét centrum van het dorp geworden, waar allerlei kleinschalige economische activiteiten (handel, ambachten, veeteelt) plaatsvinden. Hierdoor is er via het bieden van onderwijs ook meer welvaart voor de hele regio ontstaan. De opstart van het middelbaar onderwijs vraagt continuïteit en daarvoor blijft de financiële steun nog nodig.

Terugblik 2016
In 2016 was er een gezamenlijke actie met de Emmaus en de Franciscus en Clara Parochie. Gezamenlijk bracht dit € 10.000 euro op. Met dit bedrag kunnen 8 kinderen financieel ondersteund worden tijdens de volledige vier jaar middelbare school. Daarmee is een goede basis gelegd voor verdere ontwikkeling.

Doel 2017
In 2017 heeft de Emmaus Parochie de opbrengst van de vastenactie opnieuw bestemd voor het schoolgeld van een nieuwe lichting middelbare scholieren. Zij zijn dan ook vier jaar verzekerd van onderwijs en kunnen dit afronden met een diploma. Daarmee wordt de basis versterkt met als ultieme doel: zelfredzaamheid.

Voorstellen
Hoe mooi is het als we kennis kunnen maken met de leerlingen. We zullen ze dan ook verrassend aan u voorstellen.

 

 

 

 

 


Dankbaar

Wij danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage en als u weet dat Memisa/Cordaid alles wat wij bij elkaar brengen met 50% vermeerdert, is dat hopelijk een stimulans om gul te geven. Ook bedankt het huidige hoofd van de school, Zr Immaculati, ons al bij voorbaat voor de vastenactie en heeft daarvoor een kort filmpje ingezonden, dat via de website van de parochie te bekijken is.

Uiteraard kunt u ook rechtstreeks doneren via de Florentina Foundation, bankrekeningnr. NL79 TRIO 0781 3741 62, o.v.v. Elisabeth Center. Alle donaties gaan voor 100% rechtstreeks naar het goede doel. Het bestuur wordt gevormd door vrijwilligers die dit doen zonder geldelijke vergoeding. Alvast dank voor alles wat u kunt bijdragen!

Binnen de Emmaus lopen wij altijd samen op.
Samen kunnen we dichtbij, maar ook ver weg van betekenis zijn
.