Vasten: tijd voor bezinning

Aswoensdag markeerde afgelopen week de start van de Veertigdagentijd, de periode van onze voorbereiding op Pasen.
Dat markeren gebeurt op Aswoensdag heel letterlijk als de priester of diaken een askruisje op ons voorhoofd tekent, ter herinnering aan onze sterfelijkheid – want ‘stof zijn we en tot stof zullen wij wederkeren.’ Maar het askruisje is ook bedoeld als een aansporing tot bezinning, boete en bekering. In die zin is de Vastentijd een jaarlijks terugkerende kans om onze koers bij te stellen en ons met hernieuwde inspanning en inzet aan te sluiten bij de weg die Christus is gegaan.

Zo begint kardinaal Eijk zijn Vastenbrief voor de Veertigdagentijd.
De brief is hier volledig te lezen: Vastenbrief 2018 kardinaal Eijk