Vakantiegeld samen delen

Iemand die weinig geld heeft te besteden: “Geld wordt ongewild een belangrijk onderwerp in je leven. Je moet er elke dag gedwongen mee bezig zijn. Ik ben elke keer weer bang voor tegenvallers. Formulieren voor kwijtschelding of andere financiële post geven altijd weer veel paniek, stress en onzekerheid. Van de stress en zorgen word je moe, je hebt minder weerstand, je leeft voortdurend met een schuldgevoel dat je faalt, dat je niks van je leven maakt. Alles uit het leven halen, veel kunnen doen, je gewoon goed voelen zonder onrust en spanning, vakantie houden: ik heb vaak het gevoel niet écht te kunnen leven, genieten en ontspannen.”

De actie Vakantiegeld Samen Delen is een actie van de kerken van Apeldoorn die dit jaar voor de negende keer wordt gehouden. Met de actie willen we elkaar oproepen om stil te staan bij mensen in onze buurt die hetzelfde ervaren. In de maand mei krijgen veel mensen hun vakantiegeld uitgekeerd. We roepen elkaar op om (een deel) daarvan te delen met mensen in onze stad die minder hebben.

Giften kunnen tot 5 juni worden overgemaakt op rekeningnummer  NL69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Voor diezelfde datum kunt u zichzelf of mensen bij u in de buurt aandragen voor een bijdrage uit de actie. Dat kan onder andere via de website www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl . Op deze website kunt u ook terecht voor meer informatie over de actie.