Vakantiegeld samen delen – doet u mee?

Wellicht gaan uw vakantieplannen dit jaar niet door. Weet u dat er veel mensen zijn die ook in ‘gewone tijden’ alleen maar kunnen dromen van uitjes en vakanties, omdat het voor hen onbetaalbaar is?
Denk aan mensen zonder betaald werk, werkenden met een laag inkomen, mensen met een lichamelijke of psychische beperking, of mensen die in de schulden zijn geraakt.

Laten we in deze moeilijke tijd extra inzetten op verbondenheid met elkaar. Mensen met een krappe beurs hebben het in deze crisistijd extra moeilijk, want er is geen buffer voor onverwachte uitgaven en soms vallen ook inkomsten nog weg.

De actie Vakantiegeld Samen Delen is een initiatief van de kerken van Apeldoorn en Ugchelen. Al een aantal jaar verdelen we giften onder mensen die een extraatje goed kunnen gebruiken. Dat gebeurt anoniem. We willen hiermee stilstaan bij de realiteit van armoede in onze eigen buurt – en concreet iets voor elkaar betekenen.
In mei ontvangen veel mensen vakantiegeld. Wat is er mooier om daarvan te delen met mensen die weinig of niets hebben?
Wilt u meedoen?
U kunt uw gift t/m 4 juni 2020 overmaken op rekeningnummer: NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn (PKN) o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Iedere bijdrage is welkom! Uw gift is aftrekbaar voor de belasting.
Kunt u zelf een extraatje gebruiken?
U komt in aanmerking voor een gift als u in Apeldoorn, Ugchelen, Beemte Broekland,
Wenum Wiesel of Hoog Soeren woont. En als u langer dan een jaar een inkomen heeft van
maximaal 110% van het minimuminkomen, een zelfstandig huishouden voert en geen
aanvullende zorg ontvangt vanuit de instelling of woonvorm waarin u verblijft. De overige voorwaarden vindt u in de folder bij dit bericht, of op www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl . Een aanvraag doen kan tot en met 4 juni.
Mensen die in de schuldsanering zitten, ontvangen een gift in natura.
Vooraf weten we niet hoeveel giften en aanvragen er binnenkomen. Aan een aanvraag kunnen daarom geen rechten worden ontleend.