Vacature voor de functie van secretaris

Beste Parochianen,

Vorig jaar augustus zijn wij gestart als parochiebestuur voor de samenwerkende parochies Emmaüs en HH Franciscus en Clara. Het parochiebestuur bestaat op dit moment uit:

Pastoor Hans Hermens (voorzitter)
Maarten Heere (vice-voorzitter)
Ferry Leeflang (secretaris)
Eric Krukkert (penningmeester)
Trees Hendriks-Ganzevles
Berry van den Hout
Harrie Huis in ‘t Veld

Helaas ontstaat, door de aanstaande verhuizing van Ferry Leeflang, een vacature voor de functie van secretaris. Wij roepen hierbij enthousiaste en betrokken parochianen op om te kijken of zij zichzelf (of anderen, fijn als u hen daar dan op attent maakt) herkennen in het onderstaande profiel. Bij vragen of mogelijke interesse bent u van harte welkom om contact op te nemen!


Functieprofiel secretaris parochiebestuur (v/m)

De taak van de secretaris

Zij/hij draagt onder meer zorg voor: de uitnodiging en agenda van de parochie bestuursvergadering, inkomende en uitgaande post en archivering van alle bestuur stukken en correspondentie. Hierin wordt de secretaris volop ondersteund door de secretaresse van het parochiebestuur, die de dagelijkse gang van zaken verzorgt.

Tevens zal de secretaris de externe communicatie verzorgen en samen met de vice-voorzitter namens de parochie als woordvoerder optreden in overleg of onderhandeling met andere kerkelijke en burgerlijke instanties.

Als lid van het parochiebestuur levert de secretaris ook zijn of haar bijdrage bij het vormgeven van beleid en bewaken van uitvoering hiervan.

Het profiel van de secretaris

Wij zoeken een vrouw of man, die:

  • zich betrokken voelt bij onze parochie
  • bestuurlijke ervaring heeft
  • beschikt over leidinggevende capaciteiten en communicatieve vaardigheden
  • proactief en gedreven is om een bijdrage te leveren als lid van het parochiestuur en belangen weet te verbinden.

Het parochiebestuur vergadert maandelijks.

De benoeming van leden van het parochiebestuur gebeurt door de Aartsbisschop. Deze stelt enkele aanvullende voorwaarden voor de benoeming. Bij een nadere kennismaking zullen deze worden toegelicht.

Bent u de persoon, die wij zoeken?

Neem dan contact op met Maarten Heere (maarten.heere@gmail.com ) of Pastoor Hans Hermens hermensh@hotmail.com / 0571-273160