Speciale viering voor gedoopte kinderen

Iedereen die in de afgelopen jaren gedoopt is in Apeldoorn, is samen met familie van harte uitgenodigd om zondag 12 januari om 12 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk te zijn.
Tijdens de doopviering hebben de ouders of verzorgers een doopduifje of -schaapje, met daarop de naam van het kind, in de kerk opgehangen.

Graag willen wij u zondag het doopduifje of doopschaapje teruggeven. We houden dan een korte en ontspannen gebedsviering waarin we kaarsen aansteken bij Maria, we de doopduifjes/-schaapjes teruggegeven aan de dopelingen van 2019 en alle kinderen de gelegenheid geven om gezegend te worden.

Na afloop van de viering is er koffie, thee en limonade. Een goede aanleiding om met alle dopelingen van de afgelopen jaren en hun familie feestelijk bij elkaar te zijn.

graag tot 12 januari,

pastoor Hermens
diaken Dashorst
Mariska Litjes