Sant’Egidio

Advent
We zitten inmiddels midden in de Adventstijd, een tijd van verwachtingvol uitzien naar de Komende, de geboorte van Jezus in de stal in Bethlehem, de geboorte van Zijn Licht en Liefde in ons hart en in onze Gemeenschap. Dit Licht en Vriendschap geven wij door aan de armen. Hiervoor zijn wij aan het einde van het jaar al weer druk bezig om de Kerstfeesten voor te bereiden. Via de Beursvloer krijgen wij kerstpakketten voor de zwerfjongeren van Heiwegen Consultancy en de kerstbroden van bakker Maassen. De Pizzaparty voor de jongeren, de Kerstlunch voor ouderen en de Kerstmaaltijd van de Franciscustafel is iets om naar uit te kijken. Dat doen wij samen met onze vrienden die wij met de mooie Kerstfeesten willen tonen dat God zoveel van ons houdt dat hij Zijn Zoon heeft gezonden, in de wereld, in onze stad, in onze Gemeenschap en in ons hart.

Kledingbank
Er is momenteel veel vraag naar winterjassen, helaas moeten we de heren, jongens en meisjes vaak teleurstellen omdat we voor hen geen warme jassen hebben. Wie kan ons helpen aan een warme herenjas, en jassen voor de jongens en meisjes? Ook handschoenen zijn erg welkom.
Inleveren van goede, schone en actuele (winter)kleding en linnengoed op woensdag en zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Kapotte of vervuilde kleding kunnen wij niet meer aannemen.
Namens onze gasten heel veel dank!

Koffie inloop
Net als in de rest van de Kledingbank is de koffieruimte in kerstsfeer gebracht, de koffie staat klaar elke maandag van 10.00 uur tot 11.30 uur. Kom gerust langs voor een kopje koffie of thee.

Naaiatelier
Ook u kunt hier aankloppen voor eenvoudig verstelwerk, elke maandag van 11.30 tot 14.30 uur.
De dames zijn bezig geweest met naailes en zetten zich de laatste weken in om kerstgeschenken te maken om te verkopen voor de Kledingbank. Tijdens de openstelling van de Onze Lieve Vrouwekerk op zaterdag 15 december van 13.00 tot 16.00 uur kunt u bewonderen wat zij gemaakt hebben en van hen kopen om uw huis te versieren voor de Kerstdagen.

Pizzaparty
Woensdag 19 december houden wij de jaarlijkse Pizzaparty voor de jongeren zonder vaste woon- en verblijfplaats. Dit jaar in en rond de Kledingbank aan de Oude Beekbergerweg. Hierdoor kunnen de 60 jongeren die wij verwachten ook kleding uitzoeken wat wij afgelopen periode voor hen gespaard hebben. We zullen samen met de jongeren genieten van de pizza’s die Viva La Pizza weer gratis gaat bakken in de hout gestookte pizzaovens. Aan het einde van de avond krijgen de jongeren allemaal een kerstpakket die we zullen aanvullen met een Hema bon.

Kerstfeesten
De pizzaparty is de start van onze Kerstfeesten in Apeldoorn. Het volgende is de lunch op Eerste Kerstdag na de eucharistieviering van tien uur in de pastorie. Wij verwelkomen dan iedereen die graag samen wil lunchen  in een Kerstsfeer. Dezelfde dag, vanaf vijf uur houden wij een Kerstdiner voor de bezoekers van de Franciscustafel. De maaltijd is ons geschonken door Fresh Catering.
Op Tweede Kerstdag houden wij om twee uur een Kerstfeest in Omnizorg, het opvanghuis voor dak- en thuislozen en verslaafden. We vertellen het Kerstverhaal en zingen samen de bekende kerstliederen in de sfeer van samen familie zijn met mensen aan de rand van de samenleving.

Straatteam
In deze periode van feestdagen gaat het Straatteam er elke vrijdag zoals gebruikelijk gewoon op uit om soep, warme chocolademelk, koffie, thee en brood te brengen bij onze vrienden van de straat. Wij willen hen in deze dagen niet in de kou laten staan.

Gebedsdiensten
Zoals elke vrijdag komen wij bij elkaar om 19.30 uur in de dagkapel van de Onze Lieve Vrouwekerk om samen te bidden en te zingen voor de vrede, de zieken en de armen.
Het gebed is de basis van onze inzet in de stad; vanuit het lezen van de Schrift en het gebed willen wij de armen, in de breedste zin van het woord, nabij zijn in onze stad en de wereld.
Van harte welkom, ook uw gebed is heel hard nodig.

  • 14 december, gebed voor de vrede, aansteken van kaarsen voor landen in oorlog
  • 21 december, gebed voor Kerst, bidden wij voor de armen
  • 28 december, zo vlak voor de jaarwisseling, gebed voor de zieken.


Nieuwjaarswandeling voor de Vrede
Net als voorgaande jaren houden wij op 1 januari, de Internationale Dag van de Vrede, om 17.00 uur een Nieuwjaars Vredeswandeling. We lopen met fakkels, borden met namen van landen waar oorlog of strijd is en met borden met het woord ‘Vrede’ in verschillende talen van gemeentehuis, naar synagoge, naar moskee en kerk. Schouder aan schouder, met moslims, joden, christenen, humanisten, en atheïsten willen wij het jaar beginnen met een gebaar van vrede.
Start om 17.00 uur op het plein voor de OLV kerk aan de Hoofdstraat. Komt allen, Vrede maken we samen.

Woord van God elke dag
Telkens als we naar de Heer luisteren, ontdekken we een waarheid over ons leven: dat wij het woord van God, en de hulp die we ervan krijgen, nodig hebben. Het gebed is een vitale functie: het schenkt ons een nieuw hart dat gericht is op de Heer. Deze innerlijkheid verwerven we als wij in het ritme van ons leven dagelijks luisteren naar het woord van God. De dagelijkse meditaties zijn geschreven door Aartsbisschop Vincenzo Paglia (1945) hij  is voorzitter van de Pauselijke Academie voor het Leven en grootkanselier van het Pauselijk Instituut van Johannes Paulus II. Hij is spiritueel raadgever van de Gemeenschap van Sant’Egidio. Het boek is verkrijgbaar voor Є25,-

Voor meer informatie santegidioapeldoorn@gmail.com
www.santegidio.nl  www.santegidio.be

Steun onze (Kerst)activiteiten op rekeningnummer:
NL81 INGB 0006 7476 28  t.n.v. Stichting Sant’Egidio Apeldoorn