Samen lopen en op zoek naar wat ons bindt

Pastoraatsgroep nodigt u uit aan de dialoogtafel

In een tijd waarin mensen het druk druk druk hebben en er zoveel wordt gecommuniceerd, door zoveel partijen, is het moeilijk te horen wat er écht leeft. Iedereen buitelt over elkaar heen met vlugge meningen en onwrikbare standpunten. Risico’s dat we elkaar verkeerd begrijpen, we tegenover elkaar komen te staan, liggen op de loer. Vanuit de Emmaüsparochie, willen we daar wat aan doen. We willen naast én met elkaar oplopen door te weten wat er leeft.

Praten en luisteren
Daarom willen wij als Pastoraatsgroep graag met u in gesprek in de ‘Week van de Dialoog’ en wel op dinsdag 7 november 2017. Er vinden dan op verschillende locaties in Apeldoorn ontmoetingen en dialogen plaats met als overkoepelend thema DE KRACHT VAN SAMEN.

De Week van de Dialoog is een burgerinitiatief dat wil bevorderen dat mensen met elkaar in gesprek gaan en vooral naar elkaar luisteren. Dit doen we op basis van vertrouwen, onbevangen en onbevooroordeeld. Iedere deelnemer kan zijn/haar verhaal kwijt en hoort wat er leeft, wat mensen belangrijk vinden. We herkennen, kennen en erkennen elkaar op een heel natuurlijke wijze wat leidt tot verbinding en binding. Onderzoek en eigen ervaringen wijzen uit dat in een sterk veranderende wereld waarin niets meer zeker is en ‘heilige’ huisjes worden neergehaald, er veel behoefte is aan verbinding.

Samen lopen
Binnen de Emmaüsparochie staan we ervoor dat we ‘samen lopen’. Een belangrijk thema waar we als Pastoraatsgroep ook inhoud aan willen geven. Wat betekent het precies en hoe doen we dat dan?  Een ding is duidelijk, we willen als parochie echt een steentje bijdragen in Apeldoorn. En dat is helemaal mooi als we dat parochianen met elkaar kunnen doen door verbinden, binden en samen te werken. We willen dan ook dit jaar met u in gesprek over het thema: ‘Samen lopen en op zoek naar wat ons bindt’ .

Meedoen?
Spreekt het u aan en wilt u ook weten wat er leeft bij uw medeparochianen? Dan is de dialoogtafel iets voor u en nodigen wij u als Pastoraatsgroep van harte uit. Aan onze dialoogtafel is plaats voor iedereen. Hieronder informatie over tijd en deelname.

Datum:              7 november 2017
Tijdstip:            19.30 – 21.00 uur
Locatie:             Emmaüshuis aan de Stationsstraat
Aanmelden:      Inschrijven kan via deze website.