Samen bidden voor christenen in verdrukking

In de Onze Lieve Vrouwekerk heeft op 4 april opnieuw een gebedsdienst voor de Martelaren plaats. Hoogwaardigheidsbekleders van verschillende religies zullen daarbij aanwezig zijn. De gemeenschap van Sant’Egidio hoopt dat ook veel ‘gewone’ kerkgangers van uiteenlopende kerken die avond naar de OLV-kerk komen.
Ons gebed gaat uit naar de christenen in Syrië, Iran, Irak en overal in de wereld waar grote dreiging is en zoveel mensen slachtoffer zijn van het aanhoudend geweld.

Mor Polycarpus, bisschop van de Syrisch Orthodoxe Kerk.

De bisschop van de Syrisch Orthodoxe Kerk, Mor Polycarpus,  zal voorgaan samen met vertegenwoordigers van onder andere de Russisch Orthodoxe Kerk, Koptische Kerk, Oud Katholieke Kerk, Protestante Kerk Nederland en Katholieke Kerk.

Het belooft een indrukwekkende dienst te worden waarin de namen gelezen zullen worden van de christenen in de wereld die recent voor hun geloof hun leven hebben gegeven. Het is een gebed uit solidariteit met alle christenen die leven in de verdrukking en vervolgt worden voor hun geloof.
De viering begint om 19 uur.

Meer informatie over het Gebed voor de Martelaren en de kerk van S. Bartelomeo in Rome, een van de kerken waar de gemeenschap van Sant’Egidio haar avondgebed houdt, en die in 2002 met de inzegening van de icoon van de martelaren van de twintigste eeuw door de paus werd toegewijd aan de herinnering van de geloofsgetuigen, vindt u op http://www.santegidio.org/nl/eventi/20021012/icona.htm