Record Bijbellezen en prachtig bedrag

poging een wereldrecord te vestigen met onafgebroken Bijbellezen, is gehaald. In de Onze Lieve Vrouwekerk in het centrum van Apeldoorn is 110 uur achtereen voorgelezen. En dat heeft een prachtig bedrag opgeleverd: 12.488 euro voor het Rode Kruis, via Serious Request. Het Rode Kruis gaat het geld gebruiken om gezinnen te herenigen.
Een succes dus in vele opzichten! Grote dank aan iedereen die heeft meegeholpen.

Het aartsbisdom heeft een mooi verslag geschreven over het evenement, dat is hier te lezen: www.aartsbisdom.nl/non-stop-bijbel-voorlezen-ruim-12-000-euro