Plotseling afscheid van Christien Kantoci-Janssen

In september jl. nam onze pastoraal werker Ivan Kantoci afscheid van zijn werkzame leven. Samen genieten van Christien, van elkaar, was de gedachte. Daar was nu extra veel tijd voor.

En nu loopt het zo anders dan we hadden gedacht, hadden gehoopt. We hadden het hen zo gegund.

En dan plotseling moet er afscheid genomen worden. Op 16 februari hebben we in de H. Martinuskerk te Twello afscheid van Christien genomen.

Christien hebben we mogen kennen als een zorgzame en gelovige vrouw, trouw en verbonden aan haar familie, trouw en verbonden in haar vriendschappen, verbonden in de gemeenschap waarin ze leefde.

Ze kon werkelijk genieten van de mooie ontmoetingen en vond haar humor vooral ook in die kleine menselijke grappige anekdotes.

Wij wensen Ivan, Kristijan, en al haar dierbaren veel sterkte met dit grote en plotselinge verlies.

We gedenken hen in onze gebeden.

Dat Christien mag rusten in Gods vrede.

pastoor Hans Hermens