Pastoor Daggenvoorde vertrekt, pastoor Hermens komt

Geachte parochianen,

Helaas moeten wij u meedelen dat wij afscheid gaan nemen van onze pastoor Paul Daggenvoorde.

Paul Daggenvoorde

Per 1 september a.s. heeft onze bisschop, kardinaal Eijk, hem een nieuwe pastorale opdracht toevertrouwd in de samenwerkende parochies van Enschede, Losser, Haaksbergen en omstreken.

Wij zijn dankbaar voor het vele werk dat hij in ons midden heeft verricht en wensen hem wijsheid en zegen.

Zijn afscheid zal zijn op zondag 19 augustus in Twello en zondag 26 augustus in Apeldoorn.

 

Gelijktijdig mogen wij u berichten dat tot zijn opvolger is benoemd: Pastoor Hans Hermens. Pastoor Hermens is 53 jaar oud en nu nog werkzaam als pastoor van de Emmanuelparochie in Ommen en omstreken.

Als pastoraal team en besturen hebben wij reeds kennis mogen maken met pastoor Hermens en wij zien de samenwerking met vertrouwen tegemoet.

De installatieviering zal worden gehouden op zondag 2 september om 10.00 uur in de St. Martinuskerk te Twello, waarna er gelegenheid zal zijn voor ontmoeting. Op 9 september, tijdens de startzondag, zal de nieuwe pastoor in Apeldoorn zijn intrede doen.

 

de parochiebesturen en het pastorale team van de samenwerkende parochies Emmaus en Franciscus en Clara (Apeldoorn-Twello)