Pastoor Daggenvoorde spreekt over reformatie

Met een paar rake klappen bevestigt monnik Maarten Luther in het jaar 1517 zijn 95 aanklachten tegen de katholieke kerk op de deur van een kapel in Wittenberg. Het begin van de reformatie is een feit.
Dat is dit jaar precies 5 eeuwen geleden. Binnen en buiten de kerken worden er tal van bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd om stil te staan bij deze hervormingsbeweging in de kerkgeschiedenis. In de Fontein, een pioniersplek van de protestantse kerk (PKN) in Apeldoorn, wordt op zondagavond 15 oktober om zeven uur een gespreksavond gehouden onder de titel ‘Rome en Reformatie’. Inleiders zijn Paul Daggenvoorde, rk priester en pastoor van onze Emmaüsparochie en Arjan Plasier, als missionair predikant verbonden aan de Fontein en voormalig secretaris van de PKN in Nederland.
De geloofgemeenschap De Fontein komt samen in wijkgebouw het Kristal aan de Distelvlinderlaan 200 Apeldoorn.
Iedereen is welkom.