Palmpasen optocht in de kerk

Alle kinderen worden met Palmpasen van harte uitgenodigd om mee te lopen in de Palmpasen processie (optocht) in de kerk.
We starten aan het begin van de viering achter in de kerk en maken daar de wijding van de Palmtakjes mee.
Daarna is er voor de kinderen tot 6 jaar een peuter/ kleuterviering  en een kinderdienst voor de groter kinderen.
Tegen het eind van de viering lopen we met de kinderen in optocht een rondje om de kerk om weer aan de hoofdingang naar binnen te komen en daar de processie voort te zetten.

Neem allemaal je versierde palmpaasstok mee!!!