Palmpasen met kinderen: loop je mee?

We nodigen kinderen uit om met hun versierde Palmpaasstok op 25 maart om  10.00 uur te komen naar de kerk. Daar maken we achter in de kerk de wijding van de Palmtakken mee en gaan in processie naar het altaar. Daar nemen we afscheid van de kerkgangers en gaan met de kinderen naar hun eigen vieringen. Voor peuters/kleuters is er een peuterviering en voor de kinderen van groep 3 t/m 8 een kinderdienst. We eindigen weer in de kerk met een Palmpaastocht. Ouders kunnen in de kerk blijven om de Palmpaasviering mee te maken.
Ouders van peuters/kleuters kunnen bij hun kinderen blijven.