Paasviering voor kinderen en jongeren

Op zaterdag 15 april om 16.30 uur is er in de Onze Lieve Vrouwe kerk een paasviering voor kinderen waarin de laatste week van Jezus leven wordt uitgespeeld. Het koor Jokotrees zingen liederen die aansluiten bij het teksten van het verhaal. De viering bestaat uit verschillende “scènes”, startende bij de intocht, het laatste avondmaal, de kruisiging en daarna de opstanding. Op deze manier krijgen kinderen een beeld van de context waarin we Pasen vieren.  Want Pasen vieren we! Door allemaal een kaars te ontsteken maken we in de kerk een feest van licht!