Onttrekking aan de goddelijke eredienst van de Sint Bonifatiuskerk te Ugchelen

Vandaag ontving het parochiebestuur van de Emmaüsparochie de brief van het Aartsbisdom Utrecht met daarin het decreet van de onttrekking van de St. Bonifatiuskerk te Ugchelen aan de goddelijke eredienst. Hier vindt u de link naar de formele brief ==> Decreet