Ontmoeting met vluchtelingen tijdens diakendag

Het gezelschap bracht ook een bezoek aan de kledingbank van Sant’Egidio in Apeldoorn.

De Onze Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn was onlangs de plaats van handeling voor de jaarlijkse diakendag van het Aartsbisdom Utrecht. De dag begon met een eucharistieviering, met als hoofdcelebrant kardinaal Eijk. Na de viering volgde een ontmoeting in de pastorie met een aantal Syriërs en Irakezen, die vertelden over hun integratie en de rol daarbij van de parochie. ‘s Middags hield diaken Ronald Dashorst een korte inleiding over de werken van Sant’Egidio in Apeldoorn, waarna het gezelschap zich verplaatste naar de kledingbank van deze gemeenschap.
Een uitgebreid verslag is te lezen op de site van het aartsbisdom: www.aartsbisdom.nl/diakendag-ontmoeting-statushouders .