Oecumenische herdenkingswake

Dinsdag 4 april om 19.00 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18 te Apeldoorn, gebed voor de Martelaren en de Vrede.
Aartsbisschop Poycarpus A. Aydin van de Syrisch Orthodoxe kerk en hulpbisschop Th.C.M. Hoogenboom gaan samen voor met onder andere hoogwaardigheidsbekleders uit de Russisch Orthodoxe Kerk, Koptische Kerk, Syrisch Katholieke Kerk, Antiocheens Orthodoxe Kerk en Protestantse Kerk Nederland.
We noemen namen van de velen omgekomen christenen, branden kaarsen voor hen en bidden voor de vrede.
Iedereen van harte uitgenodigd om samen met ons te bidden voor de vrede in de wereld.
Foto’s van Roelof Rump