Oecumenische Gebedsdienst in OLV-kerk: ‘Verhalen van martelaren doorvertellen’

De gemeenschap van Sant’Egidio Nederland hield op 15 april in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn (Emmaüsparochie) de oecumenische Gebedsdienst voor de Martelaren. Ook tijdens deze negende editie werden christenen herdacht die het afgelopen jaar vanwege hun geloof zijn gedood. Voorganger bij de viering was de Oud-Katholieke aartsbisschop Vercammen. Hij werd geflankeerd door de Utrechtse hulpbisschop mgr. Woorts, de aartsbisschop van de Syrisch-Orthodoxe Kerk Mor Polycarpus en vertegenwoordigers van onder andere de Russisch-Orthodoxe Kerk en de Protestantse Kerk Nederland.

Diaken Dashorst van Sant’Egidio: “Het is passend om ter voorbereiding op het Paasfeest samen te komen in deze oecumenische gebedsdienst.” De herdenkingswake was goed bezocht door mensen uit Apeldoorn maar ook van daarbuiten. Uit de vele nieuwe namen van martelaren die het afgelopen jaar in alle werelddelen te betreuren waren, bleek helaas opnieuw de actualiteit. “Ik vind het belangrijk om bij deze mensen stil te staan,” vertelde een parochiaan, “daarom probeer ik indien mogelijk er elk jaar bij te zijn.” Na het noemen van een aantal namen klonk vanuit de aanwezige gelovigen ‘Kyrie eleison’, waarna twee jongeren steeds een kaarsje aanstaken.

In zijn overweging tijdens de gebedsdienst noemde mgr. Vercammen deze herdenking “oecumene in de praktijk”. Hij begon met het “Heil Hitler” van een SS-officier tegenover het “Geloofd zij Jezus Christus” van zr. Edith Stein te zetten. Deze SS-officier kwam naar het Karmelietessenklooster om de van oorsprong joodse Edith Stein te arresteren. “Haar antwoord op het Heil Hitler, ‘Geloofd zij Jezus Christus’, drukt een groot contrast uit. Beide uitspraken drukken uit in wie de spreker vertrouwen stelt,” aldus Vercammen. “Wie is het waard om in te geloven? Edith Stein getuigt dat er slechts één is om omhoog geheven te worden, boven iedereen uit.” Met haar groet maakt ze haar eigen lot tot getuigenis tegen het systeem waar de SS-officier voor staat, aldus de Oud-Katholieke aartsbisschop. “Haar leven is een overwinning op de wanhoop.”

 

Zulke verhalen moeten doorverteld worden, benadrukte hij. En daarmee ook de vele andere verhalen van de martelaren voor het geloof. Hun lot vertelt dat het leven alleen iets waard is als het weggegeven wordt, als het geïnvesteerd wordt. Maar aan wie?
Daaraan vooraf gaat dat Christus en Zijn Vader bereid zijn zich aan ons te openbaren, aldus mgr. Vercammen. “Hij wil zich aan ons tonen, Hij wil bij ons wonen en gaat daarom op zoek naar mensen die van Hem houden. Martelaren zijn zulke mensen, zij laten met hun leven Gods droom zien. Ze nodigen ons met hun gastvrijheid voor God uit om ons ook beschikbaar te stellen voor Gods droom. God heeft ons nodig, anders is Hij een thuisloze in deze wereld. Voor de gastvrijheid die wij geven, krijgen we veel terug – de Helper in ons leven, de Heilige Geest, die God zelf is.”