Noach maakt een boot : Peuter Kleuterviering op 5 november

Tijdens de mis van 5 november zal er in de het Emmaüshuis een peuter/kleuter viering worden gehouden in de grote zaal.  Kleine kinderen en hun ouders worden hiervoor uitgenodigd. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen meedoen met de kinderdienst in de zaal ernaast.

God besluit opnieuw te beginnen en de hele aarde schoon te wassen.
Maar er is één gezin dat Hij vraagt om een grote boot te bouwen. Dat is het gezin van Noach.  Noach luistert naar God. Uit alle hoeken van de aarde komen er dieren die aan boord gaan.

 

Een sprekend verhaal voor kleine kinderen. We vertellen het verhaal met een echte boot en veel dieren! We zingen liedjes over Noach en worden stil om te bidden.
Als doe moment krijgen de kinderen een dierenmasker om te kleuren en mee naar huis te nemen.