Meehelpen in de mis? Misdienaars gezocht!

Het acolietencorps van de Emmaüsparochie (Acolythencorps Pius X) is op zoek naar nieuwe misdienaars.

Wij zijn naast de priester ook altijd aanwezig op het priesterkoor en proberen zo onzichtbaar mogelijk hem bij te staan. Wil je weten wat we precies doen en heb je misschien belangstelling om met ons mee te gaan doen, neem dan contact op met ons via piusx@rkapeldoorn.nl of loop na afloop van de dienst even de sacristie binnen.

Je bent van harte welkom!!