Lezing van kardinaal Eijk over medisch-ethische kwesties

Kardinaal Eijk houdt aanstaande zondag (4 maart) in de OLV-kerk in Apeldoorn een lezing over medisch-ethische kwesties. In het licht van ons katholieke geloof zal de kardinaal actuele onderwerpen bespreken die te maken hebben met het levensbegin en het levenseinde. Hij leverde al eens een bijdrage aan het debat over voltooid leven en onlangs over orgaandonatie (zie verderop in dit bericht).

Mis

Kardinaal Eijk celebreert zondag om 10.00 uur de hoogmis. Nadien wordt er kort een kop koffie geschonken. De lezing begint om ongeveer twaalf uur.
De toegang is gratis.
Iedereen is hartelijke welkom!

Donorwet

In een opiniebijdrage in het ‘Katholiek Nieuwsblad’ van vrijdag 23 februari houdt kardinaal Eijk de wijzigingen van de donorwet, zoals recent door zowel de Tweede als de Eerste Kamer aangenomen, tegen het licht van de rooms-katholieke leer. De kardinaal benadrukt dat orgaandonatie een daad van naastenliefde moet zijn, maar stelt vast dat daaraan recht wordt gedaan in het geen-bezwaar-systeem dat nu wordt ingevoerd.
Lees hier meer over de bijdrage van de kardinaal.