Kindervertelviering de “Boekenkast” weer van start!

1 oktober 11.45 uur in de dagkapel

“WERK AAN DE WINKEL”

Kennen jullie het verhaal van Franciscus van Assisi? Misschien weet je dat hij te maken heeft met dierendag en de kerststal. Daarom kiezen we op (bijna) dierendag voor dit verhaal. Maar ken je zijn levensverhaal eigenlijk wel? Het is echt een spannend verhaal! Een verhaal van een man die wist dat er werk aan de winkel was en mooie en goede dingen deed voor de mensen, dieren en de aarde. Hij wist dat God dat van hem wilde. Hoe kan jij voor de aarde zorgen? In deze viering dus geen verhaal uit de Bijbel maar het verhaal van Franciscus dat uit de boekenkast zal worden gehaald.

Kom je ook?
“De Boekenkast” is een viering voor kinderen in de dagkapel van de Onze Lieve Vrouwe kerk, waar “doe” momenten afgewisseld worden met luisteren naar een verhaal en een stiltemoment waar we kaarsjes aansteken met een wens of voor iemand aan wie je wilt denken. Uit de boekenkast wordt een (bijbel)verhaal gehaald wat centraal staat in de viering. De kinderen zitten in een kring. De ouders zitten in een kring achter de kinderen. Na de viering eten we gezellig met zijn allen nog een broodje knakworst. Bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 6-12 jaar met hun ouders of grootouders.