Kerk zijn in coronatijd: bericht van pastoor Hermens

Beste parochianen,
Pasen 2020 zal ik niet snel vergeten. Preken voor lege kerken, één cantor en organist die voor de muziek zorgden. Het voelde allemaal vreemd en heel onwerkelijk. Dat is zo voor mij en voor de leden van het pastoraal team.

Wel was het fijn dat we de vieringen rond Pasen via internet konden uitzenden. Dit werd door heel veel parochianen zeer gewaardeerd. Via deze vieringen werd er toch ook een zekere verbondenheid met elkaar gevoeld, ook al was het dan heel anders vieren dan dat we zo gewend waren. Als pastoraal team zijn we de geloofsgemeenschap in Loenen heel dankbaar voor hun gastvrijheid.

Vreemd

Pasen, ook in de persoonlijke sfeer, was vreemd. zo hoorde ik dit ook terug van verschillende parochianen. Pasen zonder bezoek van kinderen en kleinkinderen, thuis blijven, niet naar de kerk kunnen, niet de communie ontvangen. Het werd allemaal zeer gemist. Wat zo’n virus de wereld op zijn kop kan zetten! De samenleving ontwricht door covid-19.

Pijnlijk

De ernst van het virus, het wordt steeds duidelijker. De aantallen mensen die we hebben moeten begraven in onze beide parochies, die getroffen zijn door het coronavirus, worden meer en meer. Uitvaarten die alleen in besloten kring kunnen plaatsvinden om besmetting te voorkomen. Dat betekent, met een zeer beperkt aantal mensen, maximaal 30, afscheid nemen van je dierbaren. Vele bekenden, familie, kunnen bij dit afscheid dan ook niet aanwezig zijn. Het is heel pijnlijk.

Ook de ziekenzalving verloopt anders dan anders. Met beschermde kleding (handschoenen, mondkapje, beschermende bril, speciale schort) word je toegelaten tot de zieke. En dit pas wanneer hij of zij stervende is. Het is niet makkelijk om nu naar een coronapatiënt te gaan, de ziekenzalving te geven wanneer er om gevraagd wordt, want ik ken ook mijn angsten op besmetting en dan denk ik aan al het verplegend personeel dat er elke dag mee te maken heeft en thuis kinderen, partners, ouders heeft.

We gaan door

Het zijn moeilijke tijden, maar vanuit ons geloof in de Blijde Boodschap hebben we veel troost en hoop te bieden. En als kerk van Jezus Christus gaan we door, ook in Coronatijd. Natuurlijk wel in aangepaste vorm.

Kerk zijn in coronatijd

De komende tijd zal er elke zondag om 10 uur een eucharistieviering zijn in Loenen die u kunt volgen via de website van de parochie. Ook op Hemelvaartsdag 21 mei en tweede Pinksterdag 1 juni kunt u de eucharistieviering volgen om 10 uur, via de website van de parochie. Natuurlijk kunt u de viering ook achteraf via de website bekijken. Uitvaartvieringen kunnen weer in de kerk plaatsvinden, maar wel in besloten kring, met maximaal 30 mensen. Ook hier geldt 1,5 meter afstand houden.

Vormsel- en eerste communievieringen zijn tot nader order uitgesteld. U wordt op de hoogte gehouden via de mail.
Doopvieringen worden eveneens uitgesteld tot nader order, alleen in geval van nood kunt u contact op nemen met het noodnummer van de parochie.

Biechtgelegenheid: U kunt daarvoor een telefonische afspraak maken met pastor Sebastian of pastoor Hermens. Tijdens het biechtgesprek, dat plaats vindt in de kerk, geldt ook 1,5 meter afstand houden.
Pastorale gesprekken zullen zoveel mogelijk telefonisch plaats vinden, u kunt daarvoor altijd telefonisch contact opnemen met een van de pastores.

Openstelling kerken:
Op zondag van 14-16 uur is de kerk in Twello open en de Mariakapel elke dag van 9 tot 17 uur.
De kerk van Vaassen is elke dag open van 10.30 tot 15.30 uur.
De Mariakapel in Loenen is open van 9 tot 21 uur.
En de kerk in Apeldoorn is elke zaterdag open van 13 tot 16 uur.

Wij wensen u en uw dierbaren veel sterkte toe in deze moeilijke tijd, neem gerust contact op met een van de pastores.

pastoor Hans Hermens, mede namens uw pastoraal team