Kerk en museum open in de zomer

Elke zaterdag in juli en augustus is de Onze Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn open tussen 12 en 16 uur voor belangstellenden.
Voor het bezichtigen van de kerk of voor gebed en stilte.

Wie belangstelling heeft voor katholieke cultuur kan terecht in De Schatkamer: een klein museum dat zich in een zoldervertrek van de kerk bevindt. Die ruimte is elke zaterdag in juli en augustus te bezoeken tussen 13 en 16 uur. Koster Ben Pol geeft met plezier tekst en uitleg bij de bijzondere collectie.

Vanaf september zijn we elke zaterdag tussen 13 en 16 uur open. Alleen de Schatkamer is dan niet open.

Soms zijn er bijzondere activiteiten, zoals koorzang of orgelspel. Entree: vrij.