Inzegening strooiveld op begraafplaats Arnhemseweg

Het is misschien niet over de volle breedte bekend, maar er zijn in Apeldoorn drie rooms-katholieke begraafplaatsen: de Haagwinde (achter de Teresiakerk), die aan de Oude Beekbergerweg (Zuiderpark) en die aan de Arnhemseweg (vlak over het spoor). Alle drie worden voortreffelijk onderhouden door een team van meer dan 30 vrijwilligers.

Natuurlijk moeten we ook met onze tijd meegaan. Er wordt, zeker sinds de vestiging van een crematorium op Heidehof, behoorlijk veel gekozen voor cremeren. En veel mensen stellen het op prijs, dat de as van de overledene een passende eindbestemming krijgt. Één van de mogelijkheden is het verstrooien over een daartoe ingericht veld. Op de  begraafplaats aan de Arnhemseweg ontbrak tot op heden zo’n veld.

De vrijwilligers hebben daar nu zelf een strooiveld ontworpen en aangelegd. Met name Bert Toeter, Henk van Eijk en Ton Rutte hebben hier hun steentje aan bijgedragen. Het heeft de vorm van het blad van de zonnebloem (de bloem die zich altijd naar de zon richt), en wordt geflankeerd door een urnenmuur en twee opstaande gedenkstenen (als het ware een opengeslagen boek), waarop namen van overledenen kunnen worden aangebracht.
En nu is het zover: pastoor Paul Daggenvoorde is bereid gevonden om op zondag 22 april (direct na de H. Eucharistie, dus tegen de klok van 12) het nieuwe strooiveld in te zegenen. Uiteraard wordt dat in een feestelijk vat gegoten. Want deze aanwinst verdient het om gevierd te worden! We rekenen ook op een verdiende opkomst!

Begraafplaatsen Apeldoorn
Jaap Gussenhoven