In memoriam Roelof Rump

Gedicht zonder foto – I.M. Roelof Rump

 

‘t maatschappelijk engagement dat raakte

haar scherpe stem hier kort geleden kwijt

Veel rafelranden zijn nu onbewaakte

en onbelichte zones in de tijd

 

Ik weet dat zij straks weer tot mij zal spreken

maar nooit meer met dat rauw nasaal geluid

waarmee de aanklacht tegen de gebreken

van onze samenleving werd geuit

 

Die stem gaf feilloos richting aan mijn ogen

Nu tast mijn blik in ’t duister naar een beeld

vol strijdbaarheid en zuiver mededogen

dat geen maskering of verhulling veelt

 

Och, mocht die klank van dat sociaal verlangen

maar rond de rafelranden blijven hangen

 

© Aad van der Waal/ stadsdichter Apeldoorn Mei 2019