Helpt u mee onze kerk te laten functioneren?

Kerk daar sta je
Met je deuren open
wagenwijd

Voor wie trouwen,
dopen, vieren, rouwen

Voor wie maar wil
luisteren naar een woord dat verheft
naar een onbeduidend verhaal
van een naaste om een praatje verlegen

Kerk blijf daar staan
Ik geef om
de plek die je biedt

Steunen, inspireren, helpen, bedienen, ontmoeten, bemoedigen

Kerkbalans 2019: In de tweede helft van januari halen 40.000 vrijwilligers in 2000 kerken geld op voor hun plaatselijke kerk. Dat is hard nodig. Om kerken actieve geloofsgemeenschappen te laten zijn waar leden elkaar ontmoeten in de vieringen en worden bemoedigd en geïnspireerd. Om kerken geloofsgemeenschappen te laten zijn waar de sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd – of u nu lid bent of niet- terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor. Geef daarom aan uw kerk. Zodat uw kerk kan blijven bestaan en geven aan anderen.

Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de Belastingdienst meer terug. U leest hier alles over op kerkbalans.nl

Bankrekening Kerkbalans: NL 40 INGB 0000.9418.49 t.n.v. RK Emmaüsparochie, Apeldoorn